ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္

ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး မဂၢဇင္းမ်ားထဲက တစ္ခု လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္။
စာအုပ္ဆိုင္တုိင္းတြင္ရၿပီ။ Digital Version နဲ႔ MPT Book Store တို႔မွာလည္း ရႏိုင္ပါၿပီ။

🎁🎁(၆)လစာ Magazine (Print Version) လေပး မွာတာနဲ ့လွပေသသပ္တဲ့ Food Magazine 2019 Table Calendar လက္ေဆာင္🎁🎁

Food Magazine ကို (၆)လစာ လေပးမွာတာနဲ ့အိမ္အေရာက္ပို ့ေပးမယ့္အျပင္ Food Magazine 2019 Table Calendar ေလးလဲလက္ေဆာင္ရမွာပါ။ (၁)နွစ္စာမွာယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Table Calendar အျပင္ ခ်ည္သားစစ္စစ္ေစ်း၀ယ္အိတ္ (သို ့) Food Magazine Apron ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိသက္တမ္းရွိေနဆဲ လေပးမွာယူသူမ်ားလဲ Table Calendar ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္

ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္

ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးမဂၢဇင္းမ်ားထဲကတစ္ခု လစဥ္ထုတ္

ရန္ကုန္၊ နယ္အိမ္အေရာက္ပို႔ေပးၿပီ။

►  ရန္ကုန္

♦ (၆) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၁၈,၀၀၀ က်ပ္

♦ (၁၂) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၃၆,၀၀၀ က်ပ္

*** (၁၂) လစာအတြက္ (ခ်ည္သားအိတ္လက္ေဆာင္)

ပို႔ခမယူပါ။

►  နယ္

♦ (၆) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၁၈,၀၀၀ က်ပ္

(၆) လစာပို႔ခ   –    ၃,၀၀၀ က်ပ္

♦ (၁၂) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၃၆,၀၀၀ က်ပ္

(၁၂) လစာပို႔ခ   –    ၆,၀၀၀ က်ပ္

*** (၁၂) လစာအတြက္ (ခ်ည္သားအိတ္လက္ေဆာင္)

ပို႔ခတစ္အုပ္လွ်င္ (၁၃၀၀)က်ပ္ က်ေသာ္လည္း ပို႔ခ (၅၀၀)က်ပ္သာ ယူပါသည္။

မဂၢဇင္းလေပးအမွာ – Ph : ၀၉၂၅၄၀၀၆၀၄၉

လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေ၀သည္။