ႏိုင္ငံတကာစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲ

          ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲ ႀကီးကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ ရနု္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Event Park ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

          ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပပြဲစီစဥ္သူ AMB Tarsus Company ႏွင့္အတူ Myanmar Exective Chef Club ႏွင့္ Myanmar Hospitality Professional Association တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၀ဝ ေက်ာ္တို႔မွလည္း ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ စားဖိုမွဴးမ်ား၏ ဟင္းခ်က္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ခ်က္ျပဳတ္ေရးကိရိယာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းသစ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ျပသခဲ့ပါသည္။

          ထိုကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္အတူ ပူးတြဲက်င္းပသည့္ FOODTEC 2018 EXPO တြင္လည္း စားေသာက္ကုန္မ်ား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္းပစၥည္းမ်ားကို ျပသခဲ့ၿပီး MYANFUNITURE EXPO 2018 ျမန္မာႏိုင္ငံ ပရိေဘာဂကုန္စည္ျပပြဲတြင္လည္း ဟိုတယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင္တန္ဆာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္႐ံုးႏွင့္ ႐ံုးခန္းအဆင္တန္ဆာမ်ား၊ ပရိေဘာဂဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။

Facebook Comments

Menu