ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝး

myan_1

ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝး

       ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ နတ္ေမာက္လမ္းေပၚရွိ Dolphin Restaurant တြင္ (၁၆.၁၂.၂၀၁၅) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၊ နံနက္ (၉း၃၀) မွ ေန႔လည္(၁၁း၃၀)အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးၿပီး ေန႕လည္ (၁၂း၃၀) နာရီတြင္ ပထမအႀကိမ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၂၀၁၅ -၂၀၁၇ ႏွစ္အတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ဥကၠ႒ – ဦးေနလင္း၊ အႀကီးတန္း ဒု-ဥကၠ႒ (၁) ဦးခင္ေအာင္ထြန္း၊ အႀကီးတန္း ဒု-ဥကၠ႒ (၂) ေဒၚတင္မာျမင့္၊ ဒု-ဥကၠ႒ (၁) ဦးျမင့္ေဇာ္၊ ဒု-ဥကၠ႒(၂) ဦးျမတ္ေဆြျမင့္ ၊ ဒု-ဥကၠ႒(၃) ဦးသန္႔ဇင္ဦး၊ ဒု-ဥကၠ႒ (၄) ေဒၚႏွင္းႏွင္းေအး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာေနေဇာ္ေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမႈး၊ စာရင္းစစ္၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၊ တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမႈး၊ တြဲဘက္စာရင္းစစ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ စုစုေပါင္း (၂၆)ဦး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရံုးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည့္တို႔ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိမွ အစည္းအေဝးကို ည (၇း၃၀) တြင္ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Facebook Comments