“ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစု က်န္းမာတဲ့ ျမန္မာမိသားစု” အမည္ျဖင့္ နက္စေလျမန္မာမွ ျပပြဲႀကီးက်င္းပ

          နက္စေလျမန္မာက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ “ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစု က်န္းမာတဲ့ ျမန္မာမိသားစု” ျပပြဲႀကီးကို ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

          နက္စေလသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီခြဲမ်ားရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တိုင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ နက္စေလ အေနျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားကို ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၂၀ဝ၀ ခန္႔ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမိသားစုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ အာဟာရအမ်ိဳးအစားမ်ား ေရြးခ်ယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို အသက္အရြယ္မေရြး ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစာအာဟာရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပခန္းမ်ား၊ မိခင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာခြင့္ရရွိေစရန္ အာဟာရ ျပခန္းမ်ားလည္းရွိၿပီး နက္စေလျမန္မာ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ NESCAFE, MILO, NESTLEBEAR BRAND, MAGGI, LACTOGEN 3, CERELAC MULTIGRAIN တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ျပသသြားခဲ့သည္။

          နက္စေလက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသို႔ နက္စေလဝက္ဝံေမာ့မစ္ အထုပ္ေပါင္း ၃၀ဝ၀ဝ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

Facebook Comments