နာမည္ေက်ာ္ ျပင္သစ္ကမာေကာင္ေမြးျမဴေရးပညာရွင္မွ ေကာင္းမြန္လတ္ဆတ္ေသာ ကမာေကာင္မ်ား Babett သို႔ ယူေဆာင္လာ

          ကမၻာ့နာမည္ႀကီးအမ်ိဳးအစား ကမာေကာင္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ Hotel G Yangon (ယခင္ သမၼတဟိုတယ္) Babett Eatery & Bar မွာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က စားသံုးသူမ်ားအေနနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ ကမာေကာင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္သည့္အျပင္ Babett ရဲ႕  ၃ ရက္တာ အထူးအစီအစဥ္မွာ မ်ိဳးဆက္ (၅) ဆက္ေျမာက္ ကမာကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ (Fifth-Generation Oyster Farmer) Adrien Geay က သူ႔ရဲ႕ နာမည္ႀကီး လတ္ဆတ္တဲ့ ကမာေကာင္ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ Adrien Geay က သူ႔ရဲ႕ မီႏူးဟင္းလ်ာမွ မွာယူစားသံုးသူဧည့္သည္မ်ားကို သူ႔ရဲ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ကမာေကာင္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာမ်ားကို ဗဟုသုတရဖြယ္ မွ်ေဝသြားခဲ့ပါတယ္။ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ကမာေကာင္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လြန္း၍ျဖစ္ေစ၊ စူးစမ္းေလ့လာလို၍ျဖစ္ေစ Adrien Gear ကိုယ္တိုင္ေျပာျပေပးမယ့္ ကမာေကာင္ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ မည္ကဲ့သို႔ စားသံုးရမည္၊ ကမာေကာင္အေၾကာင္း မည္ကဲ့သို႔ ကြ်မ္းက်င္စြာ ေျပာရမည္ စသည္တို႔ကို ေလ့လာခြင့္ရမည့္အျပင္ ကမာေကာင္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ေသာက္သံုးရမည့္ ဝိုင္အမ်ိဳးအစား၊ ကမာေကာင္စားသံုးျခင္း၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          မီႏူးထဲမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး Geay ကမာေကာင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ The Special Geay Family ကမာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ Oyster Fine de Claire ကမာအမ်ိဳးအစားဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳးပါဝင္ကာ အရြယ္အစား၊ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးရာ အေျခအေနတို႔ကို လိုက္ၿပီး ခြဲျခားထားကာ အမ်ိဳးအစား ၂ ခုစလံုးက တစ္မူထူးျခားတဲ့ အရသာႏွင့္ အထိအေတြ႕ကို စားသံုးသူမ်ားထံ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

          ႐ိုမန္လူမ်ိဳးမ်ား ကမာကို စတင္ေမြးျမဴခဲ့ၾကတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ဝ၀ ခန္႔ကတည္းက ကမာေကာင္မ်ားကို ေမြးျမဴသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ခက္ခဲနက္နဲပါတယ္။ ကမာေကာင္ကို ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ရာမွာ စပ်စ္သီးစိုက္ပ်ိဳးသကဲ့သို႔ ေနရာေဒသႏွင့္ ရာသီဥတုကိုလိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ ကမာေကာင္တစ္ေကာင္ဟာ ေရထဲမွာ ၄င္းတို႔အနီးအနားမွာရွိတဲ့ မည္သည့္အရာႏွင့္မဆို အိမ္ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ေရညႇိပင္မ်ားရဲ႕ အရြက္မွာျဖစ္ေစ၊ ပင္လယ္ေရငန္ၾကမ္းျပင္မွာ ျဖစ္ေစ၊ ရြႊံ႕ထူထပ္တဲ့ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွာျဖစ္ေစ ေနထိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ (၅) ဆက္ေျမာက္ Geay မိသားစုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ကမာေကာင္ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္လာခဲ့လို႔ Geay ကမာေကာင္မ်ားရဲ႕ အရသာဟာ မခ်ိဳလြန္း၊ မငန္လြန္းဘဲ ညီမွ်ျပည့္စံုေသာ အရသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

Babett Eatery & Bar

ဖြင့္ခ်ိန္ – ေန႔စဥ္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီ၊ နံနက္ ၁ နာရီ။

အမွတ္ ၅၊ အလံျပဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း – +၉၅ (ဝ)၁ ၂၄၃ ၆၃၉

+၉၅ (ဝ)၁ ၂၄၃ ၆၃၉ သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ၊ [email protected] သို႔ အီးေမးလ္ေရးသားေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္ တင္ႏိုင္ပါသည္။

Facebook Comments