ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲ

News_2

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲ

ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ Myanmar Event Park (MEP) မွာဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံတကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲ ကို က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲကို All World Exhibition အဖြဲ႕၏အဖြဲ႕၀င္ ကုုမၸဏီတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး အာရွေဒသတြင္း ႏိုုင္ငံတကာအစားအေသာက္ႏွင့္တည္ခင္းဧည့္ခံေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွဳျပပြဲမ်ားကိုဦးေဆာင္က်င္းပေနေသာ Bangkok Exhibition Services (BES) Ltd, မွ စီစဥ္က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပပြဲမွာေလ့လာႏိုုင္မွာကေတာ့

 အစားအေသာက္ႏွင့္ ဟိုုတယ္လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာထုုတ္ကုုန္မ်ား

      အေမရိကန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကိုုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ တိုုင္ေပ ႏွင့္ ထိုုင္း အပါအ၀င္ႏိုုင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ ပါ၀င္ျပသသူကုုမၺဏီေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ တုုိ႔မွ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ထုုတ္ကုုန္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုုျပ သြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဟိုုတယ္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအ၀င္၊ ဟိုုတယ္မ်ားႏွင့္စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စားဖိုုမွဴးမ်ား၊ စာဖိုုေဆာင္၀န္ထမ္းမ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုုင္မ်ားမွ ပိုုင္ရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မုုန္႔ဖုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားမွ ပိုုင္ရွင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းသံုုးပစၥည္းမ်ား၊ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၊ လက္လီအေရာင္းသမားမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုုင္ရာ ေဘးကင္းလံုုျခဳံမႈကိုု ေလ့လာလိုုေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားလည္းလာေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈသင့္ေသာျပပြဲတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။

      ျပပြဲကိုု ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳနိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ျပပြဲက်င္းပေနတဲ့ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ျပပြဲက်င္းပရာMyanamar Event Park (MEP) မွာ တိုုက္ရိုုက္စာရင္းေပး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုုင္သလိုု၊ အြန္လိုုင္းကေနလည္း ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အြန္လိုုင္းစာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားအေနနဲ႔ ျပပြဲသြားေရာက္တဲ့ေန႔မွာ အခ်ိန္ကုုန္သက္သာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုုင္းစာရင္းေပးသြင္းႏိုုင္ရန္အတြက္ www.foodandhotelmyanmar.com

ၿပိဳင္ပြဲမ်ား

 Food and Hotel Myanmar 2015 မွာအစားအေသာက္၊ အေဖ်ာ္ယမကာနဲ႔တည္ခင္းဧည့္ခံမွဳပိုုင္းဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ

(၁) ျမန္မာအခ်က္အျပဳတ္ဆိုုင္ရာ ဖန္တီးမႈအႏုုပညာျပိဳင္ပြဲ၂၀၁၅ (Myanmar Culinary Arts Competition (MCAC) 2015

ဂၽြန္ ၃ ရက္မွ ၅ အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ျမန္မာအခ်က္အျပဳတ္ဆိုုင္ရာ ဖန္တီးမႈအႏုုပညာျပိဳင္ပြဲ၂၀၁၅ Myanmar Culinary Arts Competition (MCAC) 2015 ကိုုျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအဖြဲ႕ (MCA) ႏွင့္ BES တိုု႔မွ ပူးတြဲက်င္းပေပးျပီးစားဖိုုမွဴး (၂၀၀) တိုု႔၏ ကၽြမ္းက်င္မွဳစြမ္းရည္ႏွင့္ အေတြအၾကံဳမ်ားကိုု ယခင္ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ မျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္ စစ္ေဆးမွဳျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္စားဖိုုမွဴးမ်ားမွ ဒိုုင္အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ျပီးစစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 (၂) ျမန္မာေကာ္ဖီႏွင့္ယမကာ ကၽြမ္းက်င္အေဖ်ာ္ပညာရွင္မ်ားျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၅ (Myanmar National Barista Championship (MNBC) 2015)

ဒီျပိဳင္ပြဲကိုုေတာ့ ဇြန္လ ၃ ရက္ နဲ႔ ၄ ရက္ေန႔မ်ားမွာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး Element Coffee Consulting & Machine Supplies ကုုမၺဏီ ႏွင့္ BES တုုိ႔မွ ပူးတြဲစီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုုး အေဖ်ာ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုု ေတြ႕ျမင္ျပီးသူတိုု႔ရဲ႕စြမ္းရည္မ်ားကိုုလည္း ေလ့လာခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ဟိုုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ အစားအစာမ်ားဆိုုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ (Safe Food for Hotels & Restaurants Seminers)

Food Science & Technology Association Myanmar မွတင္ဆက္မည့္ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ျပီးေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာအစားအစာမ်ားဆိုုင္ရာပညာေပးရန္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပိုုမိုုတိုုးတက္ေစရန္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ဟိုုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ အစားအစာႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုု ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ျပပြဲခ်ိန္အတြင္းေဆြးေႏြးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက –

Bangkok Exhibition Services (BES)Ltd

Contact PR Executive : Ms. Wantita Porntanawong (Bow)

Tel : +662 615-1255 ext. 123

Email : [email protected]

Information Matrix

Contact : Htet Wai Zaw

Tel. : +95 1 513 515 – 519

Email : [email protected]

Food & Hotel Myanmar 2015

Dates : 3 to 5 June 2015

Opening Hours : 10 am – 6 pm

Venue : Myanmar Event Park (MEP), Yangon

www.foodandhotelmyanmar.com

Facebook – Food & Hotel Myanmar

Facebook Comments