စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာျပပြဲႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာလက္လီအေရာင္းျပပြဲႀကီး

စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာျပပြဲႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာလက္လီအေရာင္းျပပြဲႀကီး

            စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာျပပြဲႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာလက္လီအေရာင္းျပပြဲႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပပြဲႀကီးမွာေတာ့ အစားအေသာက္၊ အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္ လက္လီကုန္ပစၥည္းမ်ား စတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ၈ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပင္တြင္းျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ ျပသထားတာပါတယ္။ ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္မ်ားအသင္း (MRA) မွ ဦးစီးၿပီးေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မိနစ္၂ဝ ထမင္းခ်ိဳင့္အျမန္ထည့္ စိန္ေခၚပြဲႀကီး၊ ျမန္မာလက္လီ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MMRA) မွ ဦးစီးၿပီးေတာ့ ‘သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လက္လီဆိုင္မ်ားသို႔’ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျပပြဲႀကီးကေတာ့ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ စူပါမားကတ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ဟိုတယ္၊ ျဖန္႔ခ်သူမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

Vol 6, No 10, October, 2017 Issue လထုတ္ Food Magazine

Facebook Comments