ခေနာမွ “ၾကြယ္ဝတဲ့အရသာ၊ ၾကြယ္ဝတဲ့ဘဝ” ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

          Unilever Myanmar၏ ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ အမွတ္တံဆိပ္သည္ ယခုတြင္ စားသံုးသူမိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဆုႀကီးမ်ား ထည့္သြင္း ေပးထားသည့္ “ၾကြယ္ဝတဲ့အရသာ၊ ၾကြယ္ဝတဲ့ဘဝ” ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခေနာစားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း တစ္ရာဆု (၅)ဆု၊ လူႏွစ္ဦး လိုက္ပါႏိုင္မည့္ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္ (၂၀)ဆု၊ စိန္လက္စြပ္ (၅၀)ဆုႏွင့္ က်ပ္ငါးေသာင္းဆု (၁၀ဝ၀)ေက်ာ္ကို ခေနာ ၁၇ ဂရမ္၊ ၄၀ဝ ဂရမ္ႏွင့္ ၈၀ဝ ဂရမ္အထုပ္မ်ားအတြင္း ကံစမ္းရယူႏိုင္ပါသည္။

          ဤကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ဆုမဲမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမွာေတာ့ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ဝယ္ယူလာသည့္ ခေနာအထုပ္ ကို ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး ကံထူးသူမ်ားအေနျဖင့္ အထုပ္အတြင္းတြင္ ေပါက္မဲကုတ္နံပါတ္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကုတ္ နံပါတ္ကို ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉-၄၂၂၄၀၈၀၈၀ (သို႔) စာတို (SMS) ေပးပို႔၍ မိမိတို႔မည္သည့္ဆုကို ရရွိကံထူးေၾကာင္း စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုမဲထုတ္ယူျခင္းအတြက္ ကံထူးရွင္မ်ားကို Unilever ခေနာမွ ဆက္သြယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

          ခေနာအေနျဖင့္ စားသံုးသူမိဘျပည္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ႀကီးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္အပါအဝင္ (၃)ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ျပဳလုပ္သည့္ “ၾကြယ္ဝတဲ့အရသာ၊ ၾကြယ္ဝတဲ့ဘဝ” ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ စားသံုးသူမ်ား ကံထူးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုမဲ အေရအတြက္ကို ခေနာမွ သံုးဆပိုမို တိုးျမႇင့္ေပးထားပါသည္ဟု သိရပါသည္။

Facebook Comments

Menu