စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာမ်ား

by Chef Sunny For Food Magazine ယခင္လမွအဆက္           ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre’’  ရဲ႕  “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ....

က်န္းမာစြာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ဘဝပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲေနထိုင္ၾကပါစို႔

by စီစီ၀င္း (Food) for Food Magazine           အသက္ရွည္၍ အနာေရာဂါကင္းေသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္လိုေသာေခတ္အခါသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေစေသာ၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေစေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးရန္ မျဖစ္မေနသိရွိရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ေရာဂါကင္း၍ က်န္းမာေစေသာ အစားအစာမ်ားမွာ ....

Cornish Pasty

          စာေရးသူ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္အထိ အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ဘက္ Cornwall ၿမိဳ႕နယ္ Falmouth ၿမိဳ႕ရွိ Budock Vean Hotel www.budockvean.co.uk တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က မၾကာခဏဆိုသလို Cronish Pasty ကို အဆာေျပမုန္႔အျဖစ္ စားခဲ့ဖူးပါသည္။ အေနာက္ေတာင္သားတို႔၏ ဂုဏ္ယူစရာ ....

အားလံုးအတြက္ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနည္းအေၾကာင္း အားလံုးအတြက္ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ တခ်ိဳ႕အသီးအနွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို သနပ္တည္နည္း (Steps to Making Your Own Pickles in Glass Jars)

by Syi Lwin Foods Garden for Food Magazine           ဒီလရဲ႕ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ Glass Jars ျဖင့္ ထမင္းၿမိန္ေစေသာ အရန္ဟင္းပြဲ အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သနပ္တည္နည္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ဆားစိမ္ျခင္း၊ သနပ္တည္ျခင္းက ကမၻာတစ္ဝန္း ပံုစံနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ....

စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine           ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ႕ “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေသခ်ာစြာသိရွိထားရမယ့္ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း” ....

အစားအေသာက္လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈကို စံႏႈန္းသတ္မွတ္၍ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Sanitation Standard Operating Procedures: SSOP)

by စီစီဝင္း (Food) for Food Magazine           အစားအစာလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အရည္အေသြးကို ထိန္းခ်ဳပ္ (Control) သည့္ စနစ္မွ တစ္ဆင့္တိုး၍ အရည္အေသြးအာမခံ (Assurance) စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္ရာ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း (Management) သည္ အေရးပါေသာက႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ GMP ....

အစားအစာႏွင့္ ယမကာ တြဲဖက္သံုးေဆာင္မႈပညာ

          မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကို Dinner စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ စားေသာက္ရင္း ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ စားသံုးသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ယမကာမ်ားကို မွာယူသံုးေဆာင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျခင္းအတတ္ပညာကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။           အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ညစာစားသံုးရာတြင္ ခံတြင္းဖြင့္စာ၊ အသုပ္၊ ဟင္းခ်ိဳ၊ ....

အားလံုးအတြက္ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနည္းအေၾကာင္း အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သနပ္တည္ရန္ ထည့္စရာမွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္နည္း (Choosing the right Jars for Pickles)

by Syi Lwin Foods Garden for Food Magazine           ဒီလရဲ႕ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ Glass Jars ျဖင့္ ထမင္းၿမိန္ေစေသာ အရန္ဟင္းပြဲ အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သနပ္တည္ရန္ ထည့္စရာကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ဆားစိမ္ျခင္း ၊သနပ္တည္ျခင္းက ....

စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine           ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕  “Chef Education Page” မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ စားဖိုမွဴးမ်ားရဲ႕ အထူးအေရးပါၿပီး အလြန္အသံုးဝင္တဲ့ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္သလို ....

အစားအစာ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အစာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးဥပဒ္ကင္းစင္မႈျမႇင့္တင္ေရး

by စီစီ၀င္း (Food) for Food Magazine           ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ ISO 9000:2000 အရည္အေသြးကို တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား – အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အရည္အေသြးဆိုသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အေျခခံ/ပံုေသဝိေသသမ်ား၏ ပမာဏ/ အတိုင္းအဆျဖစ္သည္။           ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏ ....

စားဖိုေဆာင္ႏွင့္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ မီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine                 ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ ႔အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre”’ ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ....

အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး (Quality Control) မွ အရည္အေသြးအာမခံေရး (Quality Assurance) သို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ျခင္း

by စီစီဝင္း (Food) for Food Magazine           ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုတိုင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးနည္းစနစ္ (HACCP) တို႔ကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ စက္႐ံုတိုင္းတြင္လည္း ထုတ္လုပ္မႈ (Production) ဌာန၊  အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေရး ....

အားလံုးအတြက္ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနည္းအေၾကာင္း ေအးခဲေနေသာ အစားအစာမ်ားအေၾကာင္း (Benefits & Advantages of Frozen Foods)

by Syi Lwin Foods Garden for food magazine           ဒီလရဲ႕ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းက မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ ေန႔စဥ္ ခ်က္ျပဳတ္အသံုးျပဳေနတဲ့ အစားအစာေတြက လတ္ဆတ္မွ၊ ခ်က္ခ်င္းဝယ္ၿပီးခ်က္မွ အရသာရွိၿပီး အာဟာရျပည့္ဝတယ္လို႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေတြးရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ေစတဲ့ ....

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္မည့္ အေျခအေနမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

by Chef Sunny for Food Magazine           ျမန္မာ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို ‘‘Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ႕ ‘‘Chefs Education Page’’  မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရွာင္ရန္ ....

င႐ုတ္သီးဆြတ္ခူးခ်ိန္၊ သိုေလွာင္ထိန္္းသိမ္းျခင္း၊ ပုိးတက္ပ်က္စီိးမႈနွင့္ မိႈအဆိပ္ (Aflatoxin) အႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔ကိုိ ေလ့လာျခင္း

by စီစီ၀င္း (Food) for Food Magazine           မိႈအဆိပ္ (Mycotoxin) အေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ထုတ္္ခဲ့ျခင္းကို ၿဗိတိန္္နုိင္ငံ (Britain) တြင္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ၾကက္ဆင္မ်ား အေကာင္ေရ ၁ သိန္းေသဆံုးမႈမွ စတင္ သိရွိခဲ့ ရပါသည္။ ၾကက္ဆင္မ်ားကို မိႈအဆိပ္ ....