Dagon Beer (ဒဂံုဘီယာ)

Dagon Beer (ဒဂံုဘီယာ)

          အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။ ယခုကြ်န္ေတာ္မွ်ေဝေပးခ်င္တာကေတာ့ လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားေနၾကတဲ့ ဒဂံုဘီယာအေၾကာင္းပါ။ ၅-၅-၂၀၁၇ မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအသင္း (MCA) ကို Mr, Oliver ဦးေဆာင္ၿပီး ဒဂံုဘီယာခ်က္စက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မသိေသးတဲ့ ဗဟုသုတမ်ားစြာကို ရရွိပါတယ္။

          ဒဂံုဘီယာခ်က္စက္႐ံုကို ၄-၆-၁၉၉၇ မွာ စတင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ စက္႐ံု ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ေနရာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၄) လမ္းမႀကီးမွာ ေဆာက္လုပ္ထားတာပါ။ စလုပ္တုန္းကေတာ့ MEC, Bermuda’s Brew နဲ႔ MGS ကုမၸဏီသံုးခု အက်ိဳးတူပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ MEC (Myanmar Economic Corporation) ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ဦးတည္းပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။

          ဒဂံုဘီယာဟာ အရည္အေသြးေတြ ကမၻာ့အဆင့္မီတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးဆုေတြနဲ႔ အျခားေရႊတံဆိပ္ဆုေပါင္း ၁၇ ဆုကို ရယူထားရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ မွာလည္း ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး နည္းပညာဆုကို ထပ္မံရရွိပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြအပိုင္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ေျမေပၚက ဒဂံုဘီယာဟာ အင္မတန္ဂုဏ္ယူစရာပါပဲ။

          ဒဂံုဘီယာခ်က္စက္႐ံုမွ ဘီယာမ်ားသာမက အျခားေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ပါေသးတယ္။ လက္ရွိလူသိမ်ားေနတာေတြကေတာ့ Dagon Lager Beer ကို ပုလင္း၊ သံဘူး၊ စည္ဘီယာ စသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝပါတယ္။ Dagon Extra Strong Beer  ကိုလည္း ပုလင္း၊ သံဘူး၊ စည္ဘီယာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ Skol Beer ကိုေတာ့ ပုလင္းႏွင့္ စည္ဘီယာ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးပါ။ Dagon Rum ကိုလည္း ပုလင္းအႀကီး၊ ပုလင္းအေသးပံုစံမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ျမန္မာမွာ ပထမဆံုးျဖစ္တဲ့ မုေယာစပါး အခ်ိဳရည္ကိုေတာ့ သံဘူးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။

          ဘီယာျဖစ္လာပံုႏွင့္ ျပဳလုပ္ပံုေလးေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံျဖစ္တဲ့ မုေယာစပါးကို ဩစေၾတးလ်နဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔ မွာယူရပါတယ္။ ဘီယာရဲ႕ အခါးဓာတ္ကိုေပးတဲ့ ဗ်စ္ပြင့္ကိုေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက မွာယူရပါတယ္။ ဘီယာခ်က္ရင္ Fermentation ျဖစ္ေစတဲ့ တေဆး (Yeast) ကိုေတာ့ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက မွာယူရပါ တယ္။ ပထမဆံုး မုေယာစပါးေတြကို သံႏွင့္ ဓာတ္သတၲဳအညစ္အေၾကးေတြကို သန္႔စင္ရပါတယ္။ သန္႔စင္ၿပီး မုေယာစပါးေတြကိုေတာ့ တန္ ၁၀ဝ နဲ႔ တန္ ၂၀ဝ ေတြဆံ့တဲ့ သိုေလွာင္႐ံုႀကီးေျခာက္လံုးမွာ သိုေလွာင္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ က်ိဳခ်က္ျခင္း၊ သၾကားဓာတ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အနည္စစ္ျခင္း၊ အေအးခံျခင္းႏွင့္ အခ်ဥ္၊ အခါးေဖာက္ျခင္း၊ ဘီယာခ်က္လုပ္ျခင္း၊ Alcohol ဓာတ္ထိန္းညႇိျခင္း စသည္တို႔ကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းေတြ ထြက္ရွိလာဖို႔အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တိက်ေသာနည္းပညာ၊ ခိုင္မာတင္းက်ပ္တဲ့ အရည္အေသြးႏွင့္ စည္းစနစ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ေဆာင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းမွ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းေရာက္ရွိသည္အထိ အရည္အေသြးေကာင္းေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚစက္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ မွာယူတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

          ယေန႔ဒဂံုဘီယာခ်က္စက္႐ံုမွာ ဦးစီးၿပီး ျမင့္မားေသာ အရည္အေသြးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေနသူကေတာ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ဘီယာဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာဘြဲ႕ရယူခဲ့တဲ့ Mr. Chan Ching ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးမားဆံုး ဘီယာခ်က္စက္႐ံုျဖစ္တဲ့ Carlsberg စက္႐ံုမွာ ဘီယာခ်က္ဌာနႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္ဌာနမွာ ၃၂ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။

          ခ်က္ၿပီးသားဘီယာေတြကို ထုပ္ပိုးမႈဌာနသို႔ ပို႔ျခင္း၊ ပုလင္းႏွင့္ သံဘူးတို႔ကိုအရည္ ျဖည့္စက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္သြင္းျခင္း တို႔ကိုလုပ္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ ပိုးသတ္ျခင္း၊ စံခ်ိန္မီမမီ စစ္ေဆးျခင္း၊ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ ပါကင္ထုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက သိုေလွာင္႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ရပါတယ္။ သိုေလွာင္ထားတဲ့ စည္ဘီယာေတြကိုလည္း စည္အလြတ္ထဲျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ပိုးသတ္ျခင္း၊ ပါကင္ထုပ္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ျပဳ လုပ္ရပါတယ္။ အားလံုးၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ၃၆ ဦးမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝပါတယ္။ ဒဂံုဘီယာဟာ အင္တာေနရွင္နယ္ အဆင့္မွီတာမို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေနပါၿပီ။  ဒဂံုစည္ဘီယာဟာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနတာမို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စည္ေပါင္းငါးသိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဘီယာမွာ ပါဝင္တဲ့ အာဟာရေတြကေတာ့ ေရဓာတ္၊ ပ႐ိုတင္းဓာတ္၊ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္၊ အယ္လ္ကိုေဟာ၊ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၲဳဓာတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  စည္ဘီယာ ၁၀ဝ မီလီမွာ ကိုလစ္စေတာ ပါဝင္မႈကေတာ့ ၃၉ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိလိုက္ရတာတစ္ခုက ဘီယာထဲမွာပါဝင္တဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာကို တကူးတကထည့္တာမဟုတ္ဘဲ အခ်ဥ္အခါးေဖာက္ၿပီး လိုခ်င္တဲ့အတိုင္းအတာယူလိုက္တာပါ။ လိုတာထက္ မ်ားသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ Rum အျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားေတာ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘီယာခ်က္စက္႐ံုေတြမွာ Rum ေတြ ထြက္ေပၚထာရတာေပါ့။

          ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္တဲ့ မုေယာစပါးအခ်ိဳရည္မွာ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းေတြကေတာ့ မုေယာစပါး၊ ပ်ားရည္နဲ႔ ဗ်စ္ပြင့္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ထူးျခားနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Dagon Light Beer ေလးအေၾကာင္း မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္။ ယခုျဖန္႔ေဝထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လ္ကိုေဟာ ပါဝင္မႈ ၄.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာပါရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းစနစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။ ရနံ႔ေလးက ပ်ားရည္ရနံ႔ေလးသင္းၿပီး အခ်ိဳဓာတ္နဲ႔ အခါးဓာတ္ေလး မွ်တေနတာမို႔ အရမ္းကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္ဗ်။ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ပံုစံေလးကို ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္တာလဲေမးေတာ့  ယမကာခ်ိဳးမ်ားမဟုတ္တဲ့ ေယာက်ာ္းမ်ားနဲ႔ စိတ္ႏြမ္းလူပန္းျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရံဖန္ရံခါ သံုးေဆာင္ဖို႔အတြက္ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးတာပါဟု Mr. Chan Ching ကေျပာပါတယ္။ ကဲ . . ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ၾကပါေနာ္။ အေထြေထြဗဟု သုတေတြတိုးပြားၾကပါေစ။

♦   Mario Win Zaw   ♦

Facebook Comments