2 nd Myanmar National Barista Championship

 Coffee TT_2

Coffee TT_5 Coffee TT_6 Coffee TT_4 Coffee TT_3

          Myanmar National Barista Championship MNBC 2015 ၂ဝ၁၅ ျမန္မာႏို္င္ငံ လံုးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေကာ္ဖီအေဖ်ာ္ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃) ရက္မွ (၅) ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္ေစာပုလမ္းရွိ Myanmar Even Park (MEP)တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Food & Hotel Myanmar ျပပြဲႀကီးတြင္ Element Coffee Consulting & Machines Supplies ႏွင့္ BES (All World Exhibition Services)အဖဲြ႕တို႔မွ ႀကီးမွဴး၍ အဓိကတာဝန္ယူက်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး Barista Association of Myanmar (BAM) မွ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္ပဲြသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ဖီသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ (၂ဝ၁၄) ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပဲြကို စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          ထိုၿပိဳင္ပဲြ၌ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေသာ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စပ္သူ (Barista) မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္ MNBC 2015 ၿပိဳင္ပဲြတြင္ စုစုေပါင္းၿပိဳင္ပဲြဝင္ (၁၉) ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

MNBC ၿပိဳင္ပဲြ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ေဖ်ာ္စပ္မႈမ်ားကို ကမၻာအဆင့္မီေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Element Company မွ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေကာ္ဖီအေဖ်ာ္ ၿပိဳင္ပဲြႀကီး World Barista Championship ေခၚ (WBC) ၿပိဳင္ပဲြႀကီးတြင္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း အသံုးျပဳၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ကြၽမ္းက်င္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ဖိတ္၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ Barista ကြၽမ္းက်င္ Champion မ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

          MNBC ၿပိဳင္ပဲြဝင္သူတိုင္းသည္ တစ္ဦးစီလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း (၁၅) မိနစ္အတြင္း၌ ေကာ္ဖီအနံ႔အရသာ Sensory Judge ဒိုင္လူႀကီး (၄) ဦးအား Espresso၊ Cappuccino ႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္တီထြင္ရေသာ Singnature တို႔ကို တစ္မ်ဳိးလွ်င္ (၄) ခြက္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း (၁၂) ခြက္ကို ေဖ်ာ္စပ္႐ံုသာမက ေဖ်ာ္စပ္ခ်ိန္အတြင္း၌လည္း မိမိေရြးခ်ယ္သည့္ ေကာ္ဖီအမ်ဳိးအစား၊ ေပးစပ္မည့္ အရသာႏွင့္ တီထြင္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ႏႈတ္မွ ရွင္းျပသြားရပါသည္။ ထိုလုပ္ပံုကိုင္နည္းမ်ားကိုေတာ့ အျခားေသာ နည္းပညာစမ္းစစ္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား (၂) ဦးမွ ေတာက္ေလွ်ာက္ အမွတ္ေပးၿပီး ဒိုင္လူႀကီးခ်ဳပ္ (၁) ဦးမွလည္း အားလံုးေသာဒိုင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္လံအမွတ္ေပးပါသည္။

          ယခု MNBC ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ က်င္းပေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ –

(၁)     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဖ်ာ္စပ္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္။

(၂)     မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္စြာ ေဖ်ာ္စပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး၊ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေကာ္ဖီေကာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ေသာက္သံုးႏိုင္ေစရန္။

(၃)     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ဖီ Ambassador အေနျဖင့္ Barista Champion မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္။

(၄)     ၿပိဳင္ပဲြဝင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ ေနေသာဆိုင္မွတစ္ ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စားသံုးသူမ်ားအား အဆင့္တန္းျမင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစရန္။

(၅)     ႏို္င္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

          ၿပိဳင္ပဲြမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ Barista Champion မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားသို႔ ေစလႊတ္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစကာ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္ဖီ Industry နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး၏ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေစရန္ကိုလည္း အထူးရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ Barista ဟူေသာ ေကာ္ဖီကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္အဆင့္ျမင့္ Professional တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရည္တည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျပဳႏိုင္ရန္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး Element Coffee Company မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပကာ Barista Association မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ Myanmar National Barista Championship MNBC ၿပိဳင္ပဲြႀကီးမ်ားကို ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူ Barista မ်ားကိုလည္း ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏဲႊေစလိုပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းပါတယ္။ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာ့ Coffee Industryကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေစရန္ ျမႇင့္တင္ၾကဖို႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ ရင္း ဒီလေကာ္ဖီေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။ ယခုမွ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ MNBC ၿပိဳင္ပဲြႀကီးမ်ားသို႔ . . . ။

စာေရးသူ – ကိုေဇာ္ဘုန္း

Barista Trainer, International Barista Competitions Judge, Lattee Artist, Secretary General-Barista Association of Myanmar (BAM)ေကာ္ဖီသင္တန္းေက်ာင္းေနရာ –

Element Coffee Academy (ECA) & Training Center, facebook.com/elementMyanmar

၁၀၇ (က) ဓမၼေစတီလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ Ph : 01 524935

Facebook Comments