ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕ “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေသခ်ာစြာ သိရွိထားရမယ့္ အသိပညာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း” (Menu) ဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစံုကို စနစ္တက် အစီအစဥ္က်နစြာ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုအပ္သလို အစား အစာမ်ားမွာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြေဈးႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုအပ္ ါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း (Menu)  မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း  ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအေျခခံအခ်က္မ်ား။ (Compile a Basic Menu) ကို အဆံုးသတ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

(စ)    အာဟာရတန္ဖိုးျမင့္မားျခင္း။ (Nutritional Value)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္းဟာ အနံ႔အရသာ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ထူးျခားဆန္းျပားျခင္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ျခင္းသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ စားသံုးသူမ်ားရဲ႕ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝစြာ ရရွိေစႏိုင္မႈႏွင့္ ေဘးဥပဒ္ကင္းေစဖို႔လည္း အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားမွာ မူလကပါဝင္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားကို မပ်က္မေလ်ာ့သြားေစဖို႔ အထူးသတိျပဳျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျမင့္မားၿပီး လတ္ဆတ္မႈကို အထူးေရြးခ်ယ္ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အစိမ္းစားသံုးႏိုင္သည့္ အသီးအရြက္မ်ားကို အစဥ္လတ္ဆတ္ေနေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အသားမ်ိဳးစံုကိုလည္း ႏူးညံ့ၿပီး အစာေၾကလြယ္ေစမယ့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ အနည္းငယ္မာေက်ာေသာ အသားစိုင္မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္မည္ဆိုပါက ႏူးနပ္စြာ ႏွပ္ခ်က္ျခင္းကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ပင္လယ္စာႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစံုကိုလည္း မိမိရဲ႕ စားသံုးသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမွာ အစဥ္အျမဲ လတ္ဆတ္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္သင့္ပါတယ္။

(ဆ)   အေရာင္အေသြးလွပျပည့္စံုျခင္း။ (Colors and Garnishing)

          အစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္တည္ခင္းတဲ့အခါ စားသံုးသူမ်ားရဲ႕ မ်က္စိထဲမွာ အဆင္းအေရာင္လွပၿပီး စားခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေစဖို႔ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလွဆင္ၾကပါတယ္။ အထူးသတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ သဘာဝကရတဲ့ အေရာင္မ်ားျဖစ္ေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အစားအစာကို အျမင္နဲ႔တင္ အရသာကေတာ့ ေကာင္းမွာေသခ်ာတယ္လို႔ ထင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို အလွဆင္ျပင္ဆင္တဲ့အခါ အစားအစာရဲ႕ အေရာင္၊ အနံ႔၊ အဆင္းတို႔က အစားအစာရဲ႕ အရသာႏွင့္ အမွန္တကယ္ လိုက္ဖက္ညီရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားရဲ႕ အလွဆင္တဲ့ အေရာင္အဆင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ မလိုက္ဖက္ေသာ အေရာင္မ်ား တြဲဖက္ထားျခင္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္မေကာင္းတဲ့ ေမွးမွိန္ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အေရာင္မ်ားကိုလည္း အသံုးမျပဳမိေစဖို႔ သတိထား ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ စားသံုးသူမ်ားကို မလွည့္စားမိေစဖို႔ႏွင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဖို႔ အထူးသတိျပဳရပါမယ္။ စားသံုးသူမ်ားဘက္က မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အရသာႏွင့္ အျပင္အဆင္ မအပ္စပ္မႈမ်ားဟာ မိမိရဲ႕ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ကို ေနာက္ထပ္လာဖို႔ ခက္ခဲေစမယ္ဆိုတာ သတိျပဳဆင္ျခင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို အလွဆင္ ျပင္ဆင္တဲ့အခါ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ အျငင္းပြားျခင္း (Complain) သည္လည္း အစဥ္အျမဲျပဳရန္ မသင့္ေတာ္သည္ကို သိရွိထားၿပီး စားသံုးသူမ်ားဘက္က အဆင္မေျပျခင္းမ်ား လံုးဝမရွိေစဖို႔ အထူးသတိျပဳ ျပင္ဆင္တည္ခင္းသင့္ပါတယ္။ အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ျခံဳငံု

စဥ္းစားလိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ားကေတာ့-

(၁)     ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအား ထပ္ခါတလဲလဲ ထပ္မံအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၂)     အလွဆင္ေသာ တြဲဖက္တည္ခင္းသည့္ အဆင္းအေရာင္မ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ အသံုးမျပဳရပါ။

(၃)     အစားအစာမ်ား၏ အနံ႔၊ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ အသံုးမျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၄)     အစားအစာမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ ခ်က္ျပဳတ္နည္း အနည္းငယ္ျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ မခ်က္ျပဳတ္ဘဲ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ိဳးစံုေအာင္ အသံုးျပဳျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ တည္ခင္းသင့္ပါသည္။

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား (Compile a Basic Menu) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာလည္း “Myanmar Chefs Development Centre’’ MCDC, Yangon ရဲ႕  “Chef Education Page’’ မွာ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ ဆက္လက္အားေပး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ‘Welcome to MCDC, Yangon”, “Be a Chef by Yourself’’ “See you next month’’.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon. (M.C.D.C, Ygn:)

Facebook Comments