ေျခာက္ေသြ႕ေသာအပူ (Dry-Heat Method) ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို  “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လက “စိုစြတ္ေသာအပူ (Moist – Heat Method) ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား” ကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီး ယခုလမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားရမည့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း အေျခခံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ “ေျခာက္ေသြ႕ေသာအပူ (Dry-Heat Method) ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ နည္းမ်ားႅ  ကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ . . . ။

(ခ)  ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အပူ (Dry-Heat Method) ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား။

(၈)  ဆီ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဒယ္အိုး (သို႔) ဒယ္ျပားတြင္ အတံုးငယ္မ်ားျဖင့္ ျမႇင့္ေျမႇာက္ေၾကာ္ျခင္း။

Saute (or) Stir – Fried  (100˚C  and above)

          အစားအစာမ်ားကို ဒယ္အိုး၊ ဒယ္ျပားတြင္ ဆီအနည္းငယ္ျဖင့္ ေၾကာ္ေလွာ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္း နဲ ့ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရြက္မ်ားအားလံုးကို အတံုးငယ္ေလးမ်ား (သို႔) ပါးပါး လွီးျဖတ္ ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒယ္အိုးထဲမွာ ျမႇင့္ေျမႇာက္ၿပီး ေၾကာ္ေလွာ္တာျဖစ္သည့္အတြက္ အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့ အသား ၊ ငါး၊ အသီးအရြက္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဒီခ်က္ျပဳတ္နည္းမွာ အထူးသတိျပဳရန္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့…

(၁)     ဒယ္အိုး၊ ဒယ္ျပားမ်ားကို ဦးစြာအပူေပးၿပီးမွ ဆီအနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ အသား၊ ငါး၊ အသီး အရြက္မ်ားကို ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ေပးရပါမယ္။ ဒယ္အိုးမပူလွ်င္ အစားအစာမ်ားမွ အရည္ထြက္လာတတ္ၿပီး အရည္အနည္းငယ္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း (Simmering) ကဲ့သို႔ျဖစ္သြားပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္း မွားယြင္းသြား တတ္ပါတယ္။

(၂)     ဒယ္အိုး ၊ ဒယ္ျပားထဲတြင္ အစားအစာမ်ား မို႔ေမာက္ျပည့္လွ်ံေနေအာင္ အလြန္အမင္း ထည့္ခ်က္ျခင္းမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ အကယ္၍ ပမာဏမ်ားစြာ ထည့္ေၾကာ္မိပါက အပူခ်ိန္မလံုေလာက္သျဖင့္ အစားအစာမ်ားမွ အရည္မ်ားထြက္တတ္ၿပီး အရည္အနည္းငယ္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း (Simmering) ကဲ့သို႔ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ သျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း မွားယြင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

(၃)     အစားအစာမ်ားကို ဆီ အနည္းငယ္ျဖင့္ ျမႇင့္ေျမႇာက္ ေၾကာ္ေလွာ္မည္ဆိုပါက ဂ်ံဳမႈန္႔၊ ဆန္မႈန္ ့၊ ေကာ္မႈန္ ့ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကပ္ၿပီးမွ  ေၾကာ္ေလွာ္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ား အေရာင္လွပညီၫြတ္မႈႏွင့္ အိုးကပ္ျခင္း၊ တူးျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၄)     အစားအစာမ်ားကို ဆီအနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒယ္အိုးတြင္ ကပ္က်န္ေနတတ္ေသာ အညိဳေရာင္သန္းၿပီး ရနံ႔ေကာင္းသည့္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားကို ဝိုင္၊ ျပဳတ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ (Deglazing) ေဆာ့စ္အႏွစ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ တည္ခင္းႏိုင္ပါတယ္။

( ၉ )  ဆီအနည္းငယ္ (သို႔) ဆီတြင္ အစားအစာတစ္ဝက္ခန္႔ ျမႇဳပ္၍ေၾကာ္ျခင္း။

(Pan – Fried) (74˚C to 100˚C)

          အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ဆီတစ္ဝက္ခန္ ့ျမႇဳပ္၍ ေၾကာ္ခ်က္ျခင္းနည္းမွာ ခ်က္ျပဳတ္လိုေသာ အစားအစာ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ဆီအနည္းအမ်ားကိုလည္း ထိန္းညႇိေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆီအနည္းငယ္ျမႇဳပ္၍ ေၾကာ္ခ်က္ျခင္းနည္း (Pan-Fried) လိုက္နာရန္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ခန္႔ ရွိပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁)     အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာ အသား၊ ငါး၊ အသီးအႏွံမ်ားကို ေၾကာ္ခ်က္ရာတြင္ မီးအေနေတာ္ (Medium Heat) ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မီးေပ်ာ့ေပ်ာ့ (Low Heat) ျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ ေၾကာ္ခ်က္ေပးရန္ လိုပါတယ္။

(၂)     ၾကက္ဥ၊ ပန္ကိတ္ကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ားကို ဆီအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ေၾကာ္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အသားျပား၊ ငါးအသားလႊာ၊ အသားတံုးႀကီးမ်ားကို ေၾကာ္ခ်က္ရန္အတြက္ ဒယ္အိုးထဲတြင္ ဆီအနည္းဆံုး ၁ လက္မခန္ ့ျမဳပ္ေအာင္ထည့္ၿပီးမွ ေၾကာ္ခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃)     အသား၊ ငါး၊ အသီးအႏွံမ်ားကို ေၾကာ္ခ်က္ရာတြင္ အက်က္ညီမွ်ေစရန္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ တစ္ဖက္သို ့လွည့္ေပးျခင္း၊  လွန္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။

(၄)     အသား၊ ငါးမ်ားကို ဆီအနည္းငယ္ျမႇဳပ္၍ ေၾကာ္ခ်က္ရာမွာ အသားႏွင့္ ငါးမ်ား အရြယ္အစားႀကီးမားပါက ဆီထဲမွာ အေရာင္ညိဳလာေစရန္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွ် ေၾကာ္ေပးၿပိီး အသား ၊ ငါးမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းက်က္ေစရန္ အာဗင္ (Oven) တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အထက္ပါအတိုင္း မျပင္ဆင္ခဲ့ပါက အသား၊ ငါးမ်ား မာေက်ာၿပီး အရသာ၊ ရနံ႔မ်ား ဆံုး႐ံႈးတတ္ပါတယ္။

(၁၀) အစားအစာမ်ားကို သတၲဳအပူ၊ မီးေသြးမီးအပူ၊ ထင္းမီးအပူတို႔ျဖင့္ ပတ္လည္ လွည့္ပတ္၍ ကင္ျခင္း။

(Pan–Broiling/Griddling/Bar-be-cueing) (74˚C to 250˚C and above)

                      အစားအစာမ်ားကို မီးေသြး၊ ထင္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို အပူအျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး သတၲဳျပားေပၚတြင္ ကင္ခ်က္ျခင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ သတၲဳျပားေပၚတြင္ ကင္ခ်က္ျခင္းကို (Griddling or Pan-Broiling) လို႔ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို သတၲဳအပူ၊ မီးေသြးမီးအပူ၊ ထင္းမီးအပူတို႔ျဖင့္ ပတ္လည္လွည့္ပတ္၍ ကင္ျခင္းနည္းတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

( ၁ )   အစားအစာမ်ားကို ကင္ခ်က္ျခင္း ျပဳရာတြင္ အဖံုးအုပ္ျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အဖံုးအုပ္လိုက္ပါက ေရေႏြးေငြ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ ဟင္းခ်က္နည္း ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။ သတၲဳျပားေပၚမွ အပူကို အစားအစာမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး အပူတိုးျခင္း၊ အပူေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

( ၂ )   သတၲဳျပားေပၚမွာ အစားအစာမ်ား ကင္ခ်က္သည့္အခါ ဆီ အနည္းငယ္ (သို႔) လံုးဝ မထည့္ဘဲ ကင္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ သတၲဳျပားတြင္ မကပ္ မတူးေစရန္အတြက္ လိုအပ္ပါက ဆီအနည္းငယ္ ဖ်န္းေပးသင့္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္အေနႏွင့္အနိမ့္ဆံုး အပူခ်ိန္ ၃၅၀ ံဖာရင္ဟိုက္ (သို ့) ၁၇၇ ံ စင္တီဂရိတ္ခန္ ့ ထားရွိသင့္ပါတယ္။သတၲဳျပားေပၚမွာ လိုင္းမ်ားပါရွိသည့္ (Grooved Griddle) မ်ားျဖင့္ ကင္ခ်က္ပါက ဘာဘီက်ဴ (Barbecue) ကင္သကဲ့သို ့မိီးခိုးရနံ ့(Smoke Flavored) မရရွိႏိုင္ေပမည့္  ဆီအနည္းငယ္ဖ်န္း၍ ကင္ခ်က္ပါက ဆီခ်က္ရနံ ့ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

( ၃ )   အိုးကင္းပူကပ္ခ်က္ျခင္း (Pan-Broiling) နည္းကေတာ့ မီးဖိုေပၚမွာ သတၳဳအိုးကို ဆီအနည္းငယ္ျဖင့္ အပူေပးၿပိီး ျပင္ဆင္သည့္ နည္းလမ္းပါ။ Griddle ကဲ့သို႔ သတၲဳ ျပားျဖင့္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အလားတူ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳရမည့္အခ်က္ကေတာ့ ကင္ခ်က္ေနခ်ိန္တြင္ ဒယ္အိုးကို လံုးဝအဖံုးမအုပ္သင့္ပါ။ အကယ္၍ အဖံုးအုပ္ခဲ့ပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္သည့္အရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုမွ် ထည့္ဖ်န္းၿပိီး မကင္ခ်က္သင့္ပါ။

(၁၁)  အစားအစာမ်ားကို ဆီတြင္ လံုးဝႏွစ္ျမႇဳပ္၍ ေၾကာ္ျခင္း။

(Deep – Fried ) (175˚C to 190˚- 195˚C)

          အစားအစာမ်ားကို ဆီပူတြင္ လံုးဝႏွစ္ျမႇဳပ္၍ေၾကာ္ျခင္း နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆီမွာ အျပည့္အဝ ႏွစ္ျမႇဳပ္၍ေၾကာ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကေတာ့ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆီစုပ္ယူမႈနည္းျခင္း၊ အစားအစာမ်ားတြင္ရွိေသာ အစိုဓာတ္ မဆံုး႐ံႈးေစျခင္း၊ အေရာင္ညိဳၿပီး အဆင္းလွျခင္း၊ ျြကပ္ရြၿပီး အရသာထူးျခင္း၊ အစားအစာမ်ားတြင္ရွိေသာ ရနံ႔မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ ရနံ႔ေမႊးပ်ံ႕ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို ဆီ္ျမႇဳပ္ေၾကာ္ခ်က္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ရွိပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

( ၁ )   မွန္ကန္ေသာ ဆီ အပူတြင္ ေၾကာ္ခ်က္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အပူခ်ိန္ ၃၅၀  ံ မွ ၃၇၅  ံ ဖာရင္ဟိုက္ (သို႔) ၁၇၅  ံ မွ ၁၉၀  ံ စင္တီဂရိတ္ခန္႔ျဖင့္ ေၾကာ္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို အပူခ်ိန္ေပ်ာ့ေပ်ာ့တြင္ ေၾကာ္ခ်က္ပါက ဆီ အမ်ားအျပား စုပ္ယူႏိုင္ၿပိီး စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။

(၂)     အစားအစာမ်ားကို အလြန္အက်ဴး ျပည့္လွ်ံစြာထည့္၍ ဆီ္ျမႇဳပ္ မေၾကာ္သင့္ပါ။ အကယ္၍ ပမာဏမ်ားစြာကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာေၾကာ္ခ်က္ပါက အပူခ်ိန္ ေလွ်ာ့က် သြား ႏိုင္ၿပီး ဆီစုပ္ယူမႈ မ်ားျပားသြားႏိုင္ပါတယ္။

(၃)     အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး အပူခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာ္ခံႏိုင္ေသာ ဆီသန္႔သန္႔ျဖင့္ အသံုးျပဳေၾကာ္ခ်က္သင့္ပါတယ္။ ဆီကို အစဥ္အျမဲ သန္႔စင္စြာ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါတယ္။ ဆီ အေရာင္ႏွင့္ ရနံ႔ကို အျမဲသတိျပဳသင့္ပါတယ္။

(၄)     အေၾကာ္ခံ ဆီကို ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေန႔စဥ္ ဆီသန္ ့ ၁၅ % မွ ၂၀ % အထိ ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၅)     ဆီ အေဟာင္းမ်ားကို ပံုမွန္လဲလွယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၆)     အစားအစာမ်ားကို အနံ ႔အရသာပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရနံ ႔ျပင္းေသာ အစားအစာမ်ား ႏွင့္ ရနံ႔ေပ်ာ့ေသာအစားအစာမ်ားကို ဆီတစ္အိုးထဲတြင္ ထည့္၍မေၾကာ္ခ်က္သင့္ပါ။

(၇)     အစားအစာမ်ားကို တည္ခင္းရန္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေၾကာ္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေစာစြာ ႀကိဳတင္ေၾကာ္ခ်က္ထားပါက အစားအစာၾကြပ္ရြမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

( ၈ )   အစားအစာမ်ားကို မေၾကာ္ခ်က္မီ ေရလံုးဝ ကပ္ေပမႈမရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ အေၾကာ္ဖို (သို႔) အေၾကာ္အိုးကို အသံုးမျပဳပါက လံုးဝမီးပိတ္ထား၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အပူခ်ိန္ကို ၂၀ဝ  ံ မွ ၂၅၀  ံ ဖာရင္ဟိုက္ (သို႔) ၉၅  ံမွ ၁၂၀  ံစင္တီဂရိတ္ သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ထားသင့္ပါတယ္။ အမႈန္႔ႏွင့္ အႏွစ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ခါခ်ၿပီးမွ ဆီထဲသို႔ ထည့္ေၾကာ္သင့္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားမွ ၾကြင္းက်န္ေနခဲ့ေသာ အမႈန္အမႊားမ်ား ကို ပံုမွန္စစ္ထုတ္ဖယ္ယူ ဖယ္ရွားေပးရပါမယ္။

(၁၂)  အစားအစာမ်ားကို ေလအပူျဖင့္ ကင္ေပါင္းျခင္း။

(Roasting) (160˚C to 250˚C and above)

                   အသား ၊ ငါး ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို ေလအပူျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မီးေသြးမီး၊ ထင္းမီး ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ၊ ဓာတ္ေငြ႕မီးမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ လွည့္ပတ္ေပးၿပီး က်က္ေစသည့္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို တံပူထိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွည့္၍ ကင္ေပးျခင္း မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကင္ေပါင္းျခင္းနည္းအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္ ၄ ခ်က္တို႔ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁)     ကင္ေပါင္းျခင္းနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳျပင္ဆင္ပါက အစားအစာမ်ားကို လံုးဝ အဖံုးအုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ အကယ္၍ အဖံုးအုပ္မိပါက ေရေႏြးေငြ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစ၍ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အပူမွ စိုစြတ္ေသာအပူသို ့ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။

(၂)     အစားအစာမ်ားကို စင္ေပၚမွာ တင္၍ ကင္ေပါင္းရပါမယ္။ နံ႐ိုးကဲ့သို႔ အစားအစာ မ်ားတြင္ မူလပါရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အ႐ိုးျဖင့္ ေထာက္မေပးထားႏိုင္ေပမယ့္ သာမန္ အားျဖင့္ အသား၊ ငါး ၊ အသီးအႏွံမ်ားကိုမူ စင္ေပၚတြင္တင္၍ ကင္ေပါင္းရပါမယ္။အကယ္၍ ဗန္း (သို႔) အိုးထဲတြင္ စင္မခုမခံဘဲ ကင္ေပါင္းပါက အစားအစာတြင္ မူလကပါဝင္ၿပီးေသာ အရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခ်က္ျပဳတ္မိမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။

(၃)     ေလအပူျဖင့္ ကင္ေပါင္းျခင္းနည္း၌ ေပါင္းဖိုတြင္ အပူမညီမွ်မႈ ရွိႏိုင္သျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္သည့္ စားဖိုမွဴးက ညီမွ်ေအာင္ လွည့္ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ေပါင္းဖို ၏ အတြင္းပိုင္းသည္ အျပင္ပိုင္းထက္ ပိုမိုအပူကဲသည့္အတြက္ အတြင္းဘက္ႏွင့္ တံခါးဘက္အျခမ္းကို လွည့္လည္ ကင္ေပါင္းေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။

(၄)     ကင္ေပါင္းျခင္းကို ဘာဘီက်ဴ (Barbecue) ကဲ့သို႔လည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကို ႐ိုးရာအတိုင္း မီးဖုတ္ကင္ေပါင္းျခင္းကို ထင္းမီး ( သို ့) မီးေသြးမီးတို႔ျဖင့္ ကင္ေပါင္းၾကပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ မီးခိုးရနံ႔ ထည့္သြင္းကင္ေပါင္းႏိုင္ေသာ ေပါင္းဖို (Smoke Oven) ကဲ့သို႔ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

(၁၃)  အစားအစာမ်ားကို ေလအပူျဖင့္ ဖုတ္ျခင္း။

(Baking) (160˚C to 350˚C and above)

          အစားအစာမ်ားထဲမွ အမ်ားအားျဖင့္ မုန္ဖုတ္ျခင္းမ်ား ၊ အသီးအရြက္ဖုတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမ်ားပါတယ္။ ေပါင္မုန္ ့၊ ကိတ္မုန္႔ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္ျခင္းမ်ားတြင္ (Baking) နည္းျဖင့္သာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ကင္ေပါင္းျခင္း (Roasting) ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္ျခင္း (Baking) နည္းမ်ားသည္ အေခၚအေဝၚသာကြဲျပားၿပီး အေျခခံအားျဖင့္တူညီေသာ နည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

(၁၄)  အစားအစာမ်ားကို ေရာင္ျခည္ျဖာထြက္ေစျခင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း။

(Microwave Cooking) (74˚C to 100˚C and above) 

          အစားအစာမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ေရာင္ျခည္လိႈင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို အပူေႏႊးျခင္း၊ ေအးခဲအသား ၊ ငါးႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ားကို ေျဖေဖ်ာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစျခင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳၾကသလို အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပင္ဆင္ႏို္င္ျခင္း ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ဆီ လံုးဝ အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ေသာ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

           အထက္မွာေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္းေတြကေတာ့ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အပူစနစ္ျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ လေတြမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ ထပ္မံသိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္ “Myanmar Chefs Development Centre, MCDC” ရဲ႕ “Chef Education Page” မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ ဖတ္႐ႈေလ့လာ မွတ္သားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း … Meet you at MCDC’’ Yangon !!! Be a Chef by yourself !!!

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon.

Facebook Comments