ေနျပည္ေတာ္ ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး သုေတသနျခံ (Nay Pyi Taw Dairy Farm)

          ရန္ကုန္ – မႏၱေလးအျမန္လမ္း (၂၁၆ မိုင္ ၅ ဖာလံု) ရွိ  ေနျပည္ေတာ္ ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး သုေတသနျခံသို႔ Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd. ကုမၸဏီရဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ Food Magazine အပါအဝင္ မီဒီယာမ်ားက ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

          ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴရန္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသားဓာတ္အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေစရန္ႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ အေျခခံ အသိပညာရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စတင္ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ C.P လုပ္ငန္းစုတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏို႔ထြက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစင္တာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား အာဟာရမွ်တစြာ စားေသာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴသူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးေဆးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေအးေပးစနစ္ျဖင့္ ႏြားေမြးျမဴျခင္းနည္းပညာႏွင့္ ေပါင္းတင္ပိုးသတ္ ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးသုေတသနျခံႏွင့္ ႏို႔ေပါင္းစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံမွ C.P လုပ္ငန္းစုဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

          “ေနျပည္ေတာ္ ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး သုေတသနျခံဟာ ရန္ကုန္ – မႏၱေလး အျမန္လမ္း (၂၁၆ မိုင္ ၅ ဖာလံု)မွာ တည္ရွိၿပီး တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အဓိကေကာင္းျခင္း (၃) မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ (၁) မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ျဖစ္ျခင္း (၂) အစာ ေကာင္းမြန္ျခင္း (၃) စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ျခံတြင္းရွိ ႏြားမ်ားဟာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ အေမရိကန္မ်ိဳးစိတ္ Hostein Friensian ျဖစ္ၿပီး ႏို႔ထြက္ႏႈန္းအေကာင္းဆံုးႏြားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို႔စားႏြားမ်ားအတြက္ အစာမ်ားကို C.P Myanmar အစာစပ္စက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး Tolat Mixed Ration (TMR) လို႔ေခၚတဲ့ ေခတ္မီအစာေမႊစက္နဲ႔ သမေအာင္စီမံၿပီး ႏို႔စားႏြားမ်ားကို ႏြားေတြရဲ႕ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေကြ်းေမြးပါတယ္။

          ေမြးျမဴေရးျခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမွာ အစာေကြ်းျခင္းႏွင့္ ေရတိုက္ေကြ်းျခင္းမ်ားကို ႏို႔စားႏြားမ်ားရဲ႕ ႏို႔ထြက္ႏႈန္းစံခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ခြဲျခားစီစဥ္ထားပါတယ္။ ႏို႔စားႏြားမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလထုပတ္ဝန္းက်င္ရရွိေစဖို႔ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အလံုပိတ္ျခံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏို႔စားႏြားမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ ႏြားေခ်းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားၿပီး အဲဒီႏြားေခ်းေတြကို ႏြားစာျမက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာမွာ ေျမဩဇာအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါတယ္။ တျခားေမြးျမဴေရးျခံမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျပင္ပက ဗက္တီးရီးယားမ်ားမဝင္ေအာင္၊ လက္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ ေအာ္တိုႏို႔ညႇစ္စနစ္ကို ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ႏို႔ညႇစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႏြားႏို႔မ်ားကို စတီးလ္ပိုက္လိုင္းေတြနဲ႔ အေအးကန္ဆီကို ပို႔ေဆာင္ၿပီး ပိုးမႊားကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစဖို႔ ႏို႔ခ်က္စက္ဆီကို တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္ပါတယ္။ ႏို႔ခ်က္ျခင္းက႑ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ဆိုရင္ ပုလင္းထဲကို တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္ပါတယ္။ ပုလင္းထဲကို ထည့္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

          ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး သုေတသနျခံက အာရွမွာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ေခတ္အမီဆံုးထဲမွာ တစ္ခုပါဝင္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ႏို႔စားႏြား ေမြးျမဴေရးျခံက ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္ျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ တိရစၦာန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေတြ၊ တစ္ပတ္ကို (၁၀) ေယာက္က ဒီျခံထဲမွာပဲေန၊ ဒီျခံထဲမွာပဲ စားၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကပါတယ္။ ဒီလိုကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြကို ေက်ာင္းမွာ တင္ျပရပါတယ္။ ဒါက တကၠသိုလ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားကေန ႏြားေမြးျမဴေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြကို  သိခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း C.P ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ဆက္သြယ္လို႔ရပါတယ္” လို႔ ေဒါက္တာ မင္းသစ္လြင္ (Assiatant Vice President, Technical & Learning Center) က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

          “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး သုေတသနျခံက ထြက္လာတဲ့ က်ိဳခ်က္သန္႔စင္ၿပီး ႏို႔မ်ားကို စားသံုးသူေဈးကြက္ဆီ “All Fresh” အမွတ္တံဆိပ္အမည္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိထားၿပီး စိီးတီးမတ္မ်ား၊ စူပါမားကက္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ C.P Five Star Extra ဆိုင္မ်ားမွာ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ စူပါမားကက္မ်ားမွာ နမူနာျမည္းစမ္းေစျခင္း၊ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားကို အခမဲ့ ေဝမွ်တိုက္ေကြ်းျခင္း စတဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စားသံုးသူေတြဆီကို ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။

          ကြ်န္ေတာ္တို႔ All Fresh ႏို႔ဘူးမ်ားကို (၁) လီတာႏွင့္ (၂၀ဝ) မီလီလီတာဆိုၿပီး ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေဈးကြက္အတြင္းကို ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ေနရာမွာလည္း ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ စက္႐ံုကေန ေဈးကြက္အတြင္း ေရာက္တဲ့အထိ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေပးထားတဲ့ ထရပ္ကားေတြနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္” လို႔ ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း (Assiatant Vice President, Coporate Strategy & Marketing Office) က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Facebook Comments