ေညာင္ဦးၿမိဳ႕က ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္း

          ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္းက Myanmar Youth Development Institute က ႀကီးမွဴးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အခမဲ့သင္တန္းေလးျဖစ္ကာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ ၂၃ ႏွစ္ၾကားရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္ သင္တန္းကေန ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ အျပဳတ္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဧည့္ႀကိဳႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ား ျပည့္စံုစြာ ရရွိႏိုင္မယ့္အျပင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း၊ ဘဝေနထိုင္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႊ်သမ်ု့သစ မ်ားပါ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္းမွ တစ္ႏွစ္တာ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တဲ့ ပညာရပ္မ်ားက ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ခိုင္မာေသာရပ္တည္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္းမွ ဘာေတြရရွိႏိုင္လဲ။

          အသက္ေမြးမႈပညာသင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္မယ့္ အျခားေသာ ရြယ္တူလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားလည္း တိုးတက္လာကာ အျခားေသာသူမ်ားကိုလည္း ေလးစားတတ္လာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ပူးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေျခခံအဂၤလိပ္စကားႏွင့္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြကို ေျပာဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလတစ္ႏွစ္တာ ၿပီးဆံုးတဲ့အခါမွာလည္း ဟိုတယ္ (သို႔) စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုခုမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တာ ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္ သင္တန္းသားအျဖစ္ မဆံုးျဖတ္မီ အစမ္းခန္႔ကာလကို တစ္လသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အစမ္းခန္႔တစ္လအတြင္း သင္တန္းသူ/သားမ်ားရဲ႕ တတ္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို သင္တန္းဆရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဆႏြင္းသင္တန္းသားအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မိမိတို႔ဝါသနာပါတဲ့ အခ်က္အျပဳတ္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဧည့္ႀကိဳစသည္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ဆႏြင္းသင္တန္းသူ/သားျဖစ္သြားလွ်င္ က်န္ကာလမ်ားမွာ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစမ္းခန္႔ကာလအတြင္းမွာလည္း လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နဲ႔ ေဝးေသာေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ၾကမယ့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္းရဲ႕ Project Leader ကိုတင့္လြင္ဦးက ဆႏြင္း စားေသာက္ဆိုင္သင္တန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆႏြင္းက အျမတ္ေငြလံုးဝမယူဘဲ လူသားပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ျမင့္မားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဩစေၾတးလ်က တည္ေထာင္သူ ၄ ဦးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းေလးကို ပံ့ပိုးေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကေတာ့ အဓိကက ၁၀ တန္း မေအာင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ အလုပ္ရွာတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီကေလးငယ္ေတြကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတစ္ခု ရသြားေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

          အခုဆိုရင္ သင္တန္းက အမွတ္စဥ္ (၂) ကိုေတာင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ သင္တန္းကာလကေတာ့ တစ္ႏွစ္ပါ။ အသက္ကို ၁၇ ႏွစ္မွ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ရွိတဲ့ ကေလးငယ္တိုင္း သင္တန္း လာေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကက ၁၀ တန္းမေအာင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ မိဘမျပည့္စံုတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အဓိကသင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္လကိုေတာ့ အခ်က္အျပဳတ္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဧည့္ႀကိဳစသည္တို႔ကို သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ သူတို႔တစ္ေတြ စိတ္ဝင္စားတဲ့၊ ဝါသနာပါတာကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင္တန္းကာလတစ္ႏွစ္ၿပီးဆံုးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြနဲ႔ သေဘၤာလိုင္းေတြက အလုပ္သင္ေတြ ေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွာေဖြေပးပါတယ္။ နယ္က လာေနမယ့္ ကေလးေတြဆိုရင္ေတာ့ ေနထိုင္စရာစီစဥ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေျခခံ က်န္းမာေရးအတြက္ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က အကုန္အက်ခံၿပီး စစ္ေဆးေပးပါတယ္။ သင္တန္းလာတက္မယ့္ ကေလးေတြကို တစ္လ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ဝ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးထားပါတယ္။

          ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေက်ာင္းက အလုပ္ကေနသင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သင္တန္းေက်ာင္းေတြက သင္တန္းေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သင္တန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက သင္တန္းသားကေလးငယ္ေတြကို တစ္ရက္ ၂ နာရီ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာအတြက္ ၁ နာရီမွာ ဩစေၾတးလ်မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာမက သင္ၾကားေပးၿပီး က်န္ ၁ နာရီကိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွ ဆရာမက သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ စေန၊ တနဂၤေႏြနဲ႔ၾကား အားလပ္ရက္ေတြမွာ ဟင္းခ်က္နည္းေတြ၊ အစားအေသာက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သီအိုရီေတြသင္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ပါ တစ္ခါတည္း အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ သင္တန္းမွာ အာဆီယံ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရထားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအပါအဝင္ အားလံုးေပါင္း ၁၆ ေယာက္နဲ႔ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ပထမႏွစ္က အေတြ႕အၾကံဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အခုႏွစ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး စီစဥ္ထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တုန္းက ဒီလိုအခြင့္အေရးေတြ မရခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးေတြကို ဒီအခြင့္အေရးေလးေတြ ရေစခ်င္ပါတယ္။

          အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔စားေသာက္ဆိုင္က အ႐ံႈးဘက္ကိုေတာင္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုင္က အျမတ္မရဘူးဆိုရင္ေတာင္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေလး၊ သင္တန္းေက်ာင္းေလး ဆက္လက္တည္တံ့ေနရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္က လာေရာက္ စားသံုးတဲ့သူေတြလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႏွစ္စဥ္၊ လစဥ္ ေငြေၾကးစာရင္းေတြကို ဇယားနဲ႔ခ်ျပထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စားေသာက္ဆိုင္မွာ Fusion, ဥေရာပႏွင့္ ျမန္မာအစားအစာေတြကို အဓိကထား ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားၿပီး ဥေရာပဘက္က ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။ ၇၅%ေလာက္က ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ။ အခ်ိဳမႈန္႔ေတြ၊ ၾကက္သားမႈန္႔ေတြ လံုးဝမသံုးထားပါဘူး။ ဆား၊ သၾကားနဲ႔ ပ်ားရည္ေတြကိုသာသံုးၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ခရီးသြားကုမၸဏီ ၅ ခုက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဓီကပံ့ပိုးေပးေနၿပီး က်န္ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပံ့ပိုးေပးေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက  ခရီးသြားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္းကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆိုင္ေလးက အရမ္းေဈးႀကီးတဲ့အထဲ မပါဝင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုင္ေလးက ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေတြအမ်ားႀကီး လိုေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုင္မွာ စားသြားတယ္ဆိုရင္လည္း ဒါက ထမင္းစားသြားတာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြအတြက္၊ သင္တန္းေက်ာင္း ဆက္လက္တည္တံ့ေနဖို႔အတြက္ လွဴဒါန္းေနတာပါ ဆိုတာေလးကိုလည္း သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဗိုက္လည္းဝသြားၿပီး အလွဴ လည္း လုပ္ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ ေလးကို သိေစခ်င္တာပါ။ မီးဖိုေခ်ာင္ကို စားသံုးသူေတြက အစားအေသာက္မွာရင္း ဘယ္လိုေတြ ခ်က္ျပဳတ္ေနတယ္၊ ဘယ္ေလာက္သန္႔ရွင္းသလဲ၊ ကေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားေနသလဲဆိုတာေတြ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေအာင္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို Open Kitchen အျဖစ္ လုပ္ေပးထားပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဆႏြင္းစားေသာက္ဆိုင္သင္တန္း

ပ်ဴေစာထီးလမ္း (သံတဲဟိုတယ္ေဘး)၊ ေညာင္ဦး၊ ပုဂံ

Ph: +95 9 252 577 745

www.sanon-restaurant.org

Facebook Comments