အားလံုးအတြက္ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနည္းအေၾကာင္း အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သနပ္တည္ရန္ ထည့္စရာမွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္နည္း (Choosing the right Jars for Pickles)

by Syi Lwin Foods Garden for Food Magazine

          ဒီလရဲ႕ ရင္ခုန္စရာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ Glass Jars ျဖင့္ ထမင္းၿမိန္ေစေသာ အရန္ဟင္းပြဲ အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သနပ္တည္ရန္ ထည့္စရာကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ဆားစိမ္ျခင္း ၊သနပ္တည္ျခင္းက ကမၻာတစ္ဝန္း ပံုစံနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အသီးအႏွံကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္ၾကသလို တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။သနပ္ထဲမွာ မည္သည့္လက ပါဝင္ပစၥည္းေတြ ပါဝင္ပါေစ၊ မည္သည့္နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ ပါေစ ဆားစိမ္၊ သနပ္ေတြကေတာ့ အျမဲနာမည္ႀကီးၿပီး အရသာျပည့္ဝမႈရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ရမွာက က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အရသာကို ရရွိဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ရာမွာ အသံုးျပဳမယ့္ အိုး၊ ဘူး၊ ပုလင္း ထည့္စရာေတြက အဓိကက်ပါတယ္။ ဆားစိမ္၊ သနပ္ ထည့္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ထည့္စရာကို မွားယြင္းေသာ ဘူး၊ အိုးမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳမိပါက ဆားစိမ္၊ သနပ္က အရသာရွိၿပီး လတ္ဆတ္တဲ့ အရသာမရရွိႏိုင္သလို လ်င္ျမန္စြာ ပုပ္သိုးဖို႔ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလမွာ သိရွိသင္ၾကားျဖစ္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ထည့္စရာ အမွန္ အသံုးျပဳနည္းကို This & That မွာ အားလံုးေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

          ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ရာမွာ သနပ္ပုလင္းႏွင့္ ဘူးမ်ားကို ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဘူး၊ ပုလင္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တီထြင္လာၾကပါတယ္။ ဟိုးအရင္တုန္းက ပုလင္းမ်ားမွာ ထူးျခားေသာ ေအာက္ေျခ ပံုသဏၭာန္ ရွိၾကပါတယ္။ ဖန္ပုလင္းႏွင့္ ပုလင္းမ်ားေပၚက ဗိသုကာလက္ရာ ပံုစံေတြဟာ ပိုၿပီး ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဖန္ဟာ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ေခတ္စားတဲ့ပစၥည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ရန္ ဘူး၊ ပုလင္းမ်ားကို မတူညီေသာ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ အေရာင္မ်ားႏွင့္ဆိုေတာ့ သနပ္ထည့္ရတာ အင္မတန္ လြယ္ကူၿပီး အသံုးျပဳရတာလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ဗိသုကာလက္ရာပါတဲ့ ပုလင္း၊ ဘူးမ်ားက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ ဝယ္ယူႏိုင္သလို အင္တာနက္ႏွင့္ ေလလံပြဲမ်ားမွာလည္း ေတြ႕ရွိဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က သနပ္ထည့္ရန္ အသံုးျပဳၾကသလို တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အလွထားရန္ ဝယ္ယူသိမ္းဆည္းၾကပါတယ္။

          သနပ္ပုလင္းမ်ားကို သနပ္တည္ရန္သာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ သနပ္တည္ရန္ အသီး (သို႔) ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေရေႏြးပူပူျဖင့္ ေသခ်ာအပူေပးၿပီးမွ သနပ္တည္ၾကပါတယ္။ အပူေပးၿပီး ႏြမ္းသြားေသာ အသီး (သို႔) ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ဖန္ပုလင္းထဲ ေသခ်ာထည့္ၿပီး အသီး (သို႔) ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားျပဳတ္ထားေသာ ဆားရည္ကို ပုလင္းထဲ အကုန္ေလာင္းထည့္ပါ။ ဒီနည္းက ဆားစိမ္ (သို႔) သနပ္ထည့္ေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ သနပ္ပုလင္းကို ေျခာက္ေသြ႕ ၍ ေအးျမကာ ေမွာင္ၿပီး အလင္းေရာင္မထိုးတဲ့ ေနရာမွာ ေလလံုေအာင္ ေသခ်ာဖံုးၿပီး ထားပါ။ ၃-၄ရက္ ၾကာလွ်င္ ပုလင္းထဲမွ သနပ္မ်ား ကို ျမည္းစမ္း စားၾကည့္လို႔ရပါၿပီ။ သနပ္ပုလင္းမ်ားက ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ရန္ မီးဖိုေခ်ာင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ အလြန္အေရးပါၿပီး အေရးႀကီးေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။

          သနပ္ပုလင္းမ်ားကို ၁ လီတာေလာက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာ ပုလင္းမ်ားကို သနပ္ထည့္၍ရေအာင္ ေသခ်ာစိစစ္ထားေသာ အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ သနပ္ပုလင္းျပဳလုပ္ရာမွာ အဓိက အေရးပါေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းကေတာ့ ဖန္ျဖစ္ပါတယ္။ သနပ္ ဖန္ပုလင္းအဝက က်ယ္ျပန္႔ၿပီး သနပ္ထည့္ရာမွာ လြယ္ကူကာ ဖိသိပ္ထည့္လို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဖန္ပုလင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သနပ္ခ်ဥ္၊ မခ်ဥ္နဲ႔ အေရာင္ေျပာင္းျခင္း စသည္တို႔ကို  ေကာင္းစြာ အဖံုး မဖြင့္ဘဲ ေသခ်ာျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖန္ပုလင္းအဖံုးမ်ားကို ပလတ္စတစ္ (သို႔) သတၲဳမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆားစိမ္ရန္၊ သနပ္ထည့္ရန္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ သတၲဳအဖံုးကို မသံုးတာေကာင္းပါတယ္။ အလြယ္တကူ ဆားေပါက္ၿပီး သနပ္ပ်က္တတ္ပါတယ္။ ဖန္ပုလင္းအဖံုးကို ပလတ္စတစ္ (သို႔) သတၲဳကိုသာ အသံုးျပဳဖို႔ ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတာလြယ္ကူၿပီး အဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊား စသည္တို႔ကို မျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ပါ။

          သနပ္ထည့္ရာမွာ ပလတ္စတစ္အထူ ပုလင္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖန္ပုလင္းေလာက္ ေခတ္စားမႈမရွိပါ။ ပလတ္စတစ္ပုလင္းကေတာ့ သနပ္ကို ပလတ္စတစ္အနံ႔ ရရွိေစပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားၿပီး ပလတ္စတစ္ ပုလင္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္ၿပီး ပုလင္းပံုပ်က္ျခင္း၊ ကြဲအက္ျခင္း၊ အရည္စိမ့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားႏွင့္ ဆားစိမ္၊ သနပ္ထည့္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

          သတၲဳ (သို႔) သံပုလင္းမ်ားျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ် ဆားစိမ္ျခင္း၊ သနပ္ထည့္ျခင္းမ်ား မလုပ္သင့္ပါ။ အခ်ဥ္ႏွင့္ သတၲဳသံရဲ႕ ျပန္ကန္ေသာဓာတ္က အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစၿပီး သံေခ်းတက္လြယ္ေစပါတယ္။ အခ်ဥ္စိမ္ျခင္း၊ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္း လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမအိုးႏွင့္ ဖန္ပုလင္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ ေၾကြရည္သုတ္ ပစၥည္းမ်ားလည္း အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ဆားစိမ္ရန္၊ သနပ္ထည့္ရန္ ဖန္ပုလင္းမ်ားကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ သနပ္ထည့္ရန္ ဖန္ပုလင္းကို ပလတ္စတစ္အဖံုးျဖင့္ ပုလင္းကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

          ဆားစိမ္ႏွင့္ သနပ္တို႔က ေန႔စဥ္ထမင္းဝိုင္းမွာ ထမင္းၿမိန္ေစတဲ့ အရန္ဟင္းပြဲေနရာမွာ မရွိမျဖစ္ ရွိသင့္တဲ့ အရန္ဟင္းတစ္ခြက္ပါ။ ထမင္းၿမိန္ေစေသာ အရန္ဟင္းတစ္ခြက္ကို အနံ႔၊ အရသာျပည့္ဝေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ ဖန္ပုလင္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳရင္း ေနာက္လေတြမွာ မည္သည့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား (သို႔) မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္းမွ အစားအစာမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ဆက္ေပးသြားမလဲဆိုတာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္႐ႈၾကပါဦးရွင့္။ စည္ ေက်ာင္းတုန္းက သင္ခဲ့ရေသာ Utensil and Jars ဘာသာရပ္မွ စိတ္ဝင္စားစရာ အေၾကာင္းေလးမ်ားနဲ႔အတူ http://www.streetdirectory.com/food_editorials/ health_food/vegetables/carefully_select_the_pickle_jars.html မွ ရရွိေသာ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ Happy day to you all

မွတ္ခ်က္- ေဖာ္ျပထားသည့္ Information သည္  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္ ကြာျခားမႈေလးမ်ား ရွိလွ်င္ ရွိတတ္ပါသည္။

Facebook Comments