ဆရာဦးခ်စ္လြင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

          Maritime And Hospitality Academy (MAHA) သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ကြ်န္မ အလည္တေခါက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ MAHA သင္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ Principal ဆရာဦးခ်စ္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာဦးခ်စ္လြင္ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ေတြကို သိရွိဖို႔ Food Magazine မွ ေဝငွလိုက္ပါသည္။

ေမး။    MAHA သင္တန္းေက်ာင္းကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ကစၿပီး ဖြင့္ခဲ့တာလဲဆရာ။

ေျဖ။     ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ဖြင့္ခဲ့တာပါ။

ေမး။    သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ဘယ္သင္တန္းေတြကို ဖြင့္ေနပါလဲဆရာ။

ေျဖ။     လက္တေလာဖြင့္ေနတဲ့ သင္တန္းေတြကေတာ့ အာရွအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း သင္တန္းရယ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း အထူးသင္တန္းရယ္၊ မုန္႔မ်ိဳးစံုျပဳလုပ္နည္းသင္တန္းရယ္၊ ကိတ္မုန္႔အထူးသင္တန္းရယ္၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံု သင္တန္းရယ္ စုစုေပါင္းသင္တန္း (၅) မ်ိဳး ဖြင့္ထားပါတယ္။

ေမး။    ဒီသင္တန္းအျပင္ေနာက္ဖြင့္မည့္ သင္တန္းေတြေကာ ရွိေသးလား ဆရာ။

ေျဖ။     ရွိပါတယ္။ Maritime And Hospitality လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ ဆက္ဖြင့္ဖို႔ရွိပါတယ္။

ေမး။    ဘယ္လိုသင္တန္းမ်ိဳးေတြလဲ ဆရာ သိပါရေစ။

ေျဖ။     သင္တန္းေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရယာဥ္စားဖိုမွဴး (Ship’s Cook) သင္တန္းရယ္၊ ေရယာဥ္အစားအေသာက္ႏွင့္ အိပ္ခန္းေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ (General Steward) သင္တန္းရယ္၊ Crowd Management Course လို႔ ေခၚတဲ့ လူစုလူေဝးအႏၱရယ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းရယ္၊ ျမန္မာအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း အထူးသင္တန္းရယ္၊ ဥေရာပအစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္နည္းသင္တန္းရယ္၊ ေရခဲမုန္႔ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုသင္တန္းရယ္၊ အေဖ်ာ္ယမကာေဖ်ာ္စပ္နည္း အထူးသင္တန္းရယ္ စုစုေပါင္းသင္တန္း (၇) မ်ိဳး ထပ္ဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ေမး။    MAHA သင္တန္းေက်ာင္းကသင္တန္းေတြ တက္ၿပီးရင္ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရဖို႔ ရွိပါလဲ ဆရာ။

ေျဖ။     သင္တန္းအမ်ိဳးအစားေတြေပၚ မူတည္ၿပီး သူေနရာႏွင့္သူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြက ရွိပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ေရယာဥ္စားဖိုမွဴး (Ship’s Cook) သင္တန္းေတြ၊ ေရယာဥ္အစားအေသာက္ႏွင့္ အိပ္ခန္းေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈ (General Steward) သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံတကာသြား ကုန္တင္သေဘၤာေတြမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အေပ်ာ္စီးခရီးသြား ကမၻာလွည့္ေရယာဥ္ေတြေပၚေတြမွာျဖစ္ေစ၊ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ ေရနံတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေရနံစင္မ်ားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူ အာရွအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း သင္တန္းေတြ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းအစားအစာအခ်က္ျပဳတ္နည္း သင္တန္းေတြ၊ ဥေရာပအစားအစာ အထူးခ်က္ျပဳတ္နည္းသင္တန္းေတြ၊ ကိတ္မုန္႔အထူးသင္တန္းေတြ၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုသင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ၿပီးတဲ႔ သင္တန္းသားေတြဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပဟိုတယ္ေတြမွာ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ၊ အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္ကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဟိုတယ္နဲ႔ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပိုမိုရွိလာတဲ့အတြက္ မိမိအေနနဲ႔ ဝါသနာပါရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတစ္ခုခုကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ လိုတာေပါ့။ ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။

ေမး။    ဆရာတို္႔ သင္တန္းေက်ာင္းကဖြင့္ေနတဲ့  သင္တန္းေတြေပါ႔ေလ။ ဥပမာခ်ံဳေျပာရလွ်င္ Ship’s Catering Course ေတြ၊ Culinary Arts Course ေတြ၊ Bakery and Pastry Arts Course ေတြ၊ Beverage Course ေတြ တက္ေရာက္ၿပီး သူအမ်ိဳးသမီးသင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ႔ေကာ ဟိုတယ္ပံုစံတည္ေဆာက္ထားေသာ ကမၻာလွည့္ အေပ်ာ္စီး ခရီးသြားေရယာဥ္ေတြေပၚမွာ အလုပ္ကိုင္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိပါသလားဆရာ။

ေျဖ။     မၾကာခင္မွာရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ိဳးသမီးေတြ ကမၻာလွည့္ အေပ်ာ္စီး ခရီးသြားေရယာဥ္ေတြေပၚမွာ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကိုယ္စားျပဳဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သေဘၤာသားအလုပ္သမား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညႇိႏိႈင္းေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။    သင္တန္းၿပီးဆံုးသူမ်ားကို Certificate ထုတ္ေပးပါလား ဆရာ။

ေျဖ။     သင္တန္းၿပီးဆံုးေအာင္တက္ေရာက္ၿပီး ႏႈတ္ေျဖ၊ ေရးေျဖ၊ လက္ေတြ႕စာေမးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးပါတယ္။

ေမး။    ဆရာတို႔ MAHA သင္တန္းေက်ာင္းအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြရွိရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး ဆရာ။

ေျဖ။     Hospitality Industry လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ လက္တေလာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြအေနႏွင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ စားဖိုေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ စားေသာက္ခန္းဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႔ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျဖည့္တင္းမႈမ်ား အပါအဝင္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းေရးရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ေမး။    ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ေမးပါရေစဆရာ။ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလား။

ေျဖ။     ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ သင္တန္းသူသင္တန္းသားေတြကို အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္ကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္လံုးဝမယူဘဲ အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့ အၾကံဥာဏ္နဲ႔ အကူညီမ်ားေပးပါတယ္။

အခုလိုေမးသမွ်ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။

ကြ်န္ေတာ္ကလည္း Food Magazine မိသားစုကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Facebook Comments