စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာမ်ား

by Chef Sunny For Food Magazine

ယခင္လမွအဆက္

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre’’  ရဲ႕  “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေသခ်ာစြာသိရွိထားရမယ့္ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္း” (Menu Planning) ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားမွာ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း” (Menu) ဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစံုကို စနစ္တက်အစီအစဥ္က်နစြာ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုအပ္သလို အစားအစာမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြေဈးႏႈန္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း (Menu) မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား အထူးသတိျပဳေဆာင္ ရြက္ရမယ့္အခ်က္အလက္မ်ားကို  ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္မ်ားထဲမွ (၂) စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံုအစီအစဥ္ (Menu Sequence) ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံု အစီအစဥ္ (Menu Sequence)  ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Full Course Menu (အျပည့္စံုဆံုး စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း) ႏွင့္ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား (Compile a Basic Menu) ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

Full Course Menu (အျပည့္စံုဆံုး စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း)

 1. Hors d’ oeuvres (ခံတြင္းဖြင့္ အစားအစာ)

          Prawn Cocktail (ပုစြန္ေကာ့ေတးလ္)၊ Parte (ပဖ္မုန္႔မ်ိဳးစံု )၊ Egg Mayonnaise (ၾကက္ဥမေရာနိစ္)၊ Melon Cocktail (သခြားေမႊးေကာ့ေတးလ္)၊ Assorted Hors d’ Oeuvres (ခံတြင္းဖြင့္ အစားအစာအေရာ)။

 1. Soup (ဟင္းခ်ိဳမ်ား)

          Cream on Chicken Soup (ၾကက္သား မလိုင္ဟင္းခ်ိဳ)၊ Ministone Soup (သီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳ)၊ Consomme’ Julienne Soup (ၾကက္ေပါင္းအမွ်င္ ဟင္းခ်ိဳ)၊ French Onion Soup (ၾကက္သြန္နီဟင္းခ်ိဳ)။

 1. Farinaceous (ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲမ်ိဳးစံု)

          Lasagne  (အီတာလ်ံေခါက္ဆြဲႏွင့္အသားႏွပ္)၊ Spaghetti Bolognaise (အသားစဥ္း ေကာခ်က္ စပါကတီေခါက္ဆြဲ)၊ Ravioli (အစာသြတ္ ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ)၊ Gnocchi Romaine (ေရာမ အာလူးေခါက္ဆြဲလံုး)၊ Macaroni with Cheese (မခ႐ိုးနီးေခါက္ဆြဲႏွင့္ ခ်ိစ္)။

 1. Eggs (ၾကက္ဥ ဟင္းလ်ာမ်ား)

          Poached Egg with Cheese Sauce (ၾကက္ဥျပဳတ္ႏွင့္ ခ်ိစ္)၊ Egg in Cocotte with Cream (ကိုေကာ့ေတးလ္ ၾကက္ဥႏွင့္ မလိုင္)၊ Curried Eggs (ၾကက္ဥကာရီ မဆလာ)၊ Egg Croquettes (ၾကက္ဥကက္သလိတ္)။

 1. Fish (ငါးဟင္းလ်ာမ်ား) (Can be Serve as a Fish Course or Main Course)

          (ငါးဟင္းလ်ာ သို႔မဟုတ္ အဓိက ဟင္းလ်ာအျဖစ္ တည္ခင္းႏိုင္ပါသည္။)

          Shallow Fried Butter Fish (ငါးျမင္းအိုးကပ္ေၾကာ္)၊ Poached Fillet of Butter Fish (ငါးျမင္းအသားလႊာ ေရေႏြးစိမ္)၊ Bonne Femme (ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာ ငါးအသားလႊာမ်ား)၊ Grilled Sea Bass (ကကတစ္ငါးကင္)၊ a L’orly (ငါးႏွပ္ဟင္းလ်ာ)၊ Lobster Thermidor (ေက်ာက္ပုစြန္မလိုင္ကင္ေပါင္း)။

 1. Entrée (အဓိက ဟင္းလ်ာဝင္ခြင့္) (Can be a Main Course Items Other than Fish. It’s not Grill, Roasted or serve from a Cold Buffet) (ငါးႏွင့္ အသားဟင္းလ်ာမ်ား စပ္ၾကားတြင္ တည္ခင္းေသာ ဟင္းလ်ာ)

          Sauté Chicken Chasseur (ၾကက္သား အိုးကပ္ခ်က္)၊ Steak Diane (အမဲဘိစတိတ္)၊ (ေဘာဒါလိစ္ အသားလႊာ)၊ Sautéed Kidneys Turbigo (တာဘိဂိုး ေက်ာက္ကပ္အိုးကပ္ေၾကာ္)၊ Chicken Leaver with Savory Rice (ၾကက္အသည္း ထမင္းေမႊး)။

 1. Grills (အကင္ဟင္းလ်ာမ်ား) (Plain Grilled Items serve without Sauce) (အႏွစ္မပါေသာအကင္ဟင္းလ်ာမ်ား )

          Fillet Steak (အမဲ အသားလွ်ာ၊ အမဲမိုးခိုသား၊ အမဲလိုင္းသား)၊ Pork Chop/Mixed Grill (ဝက္နံကပ္လိုင္းသား အစံုကင္)၊ Mutton/Lamb Chop (ဆိတ္ကင္၊ သိုးကင္)။

 1. Roasted (အေကာင္လံုးကင္မ်ား)

          Roasted Chicken with Sage and Onion Stuffing (ေဆ့ခ်္ဟင္းေမႊးရြက္ႏွင့္ ၾကက္သြန္နီ အစာသြတ္ ၾကက္ေကာင္လံုးကင္)၊ Roasted Duckling with Apple Sauce (ဘဲကင္ ပန္းသီးအႏွစ္)၊ Roasted Beef with Yorkshire Pudding (အမဲလိုင္းသားကင္ႏွင့္ ေယာ့ရွားယားပူတင္း)၊ Roasted Mutton with Onion Sauce (ဆိတ္သားကင္ႏွင့္ ၾကက္သြန္နီအႏွစ္)၊ Roasted Lamb with Rosemary (႐ို႕မယ္ရီ ဟင္းေမႊးရြက္ သိုးသားကင္)၊ Roasted Turkey with Cranberry Sauce (ၾကက္ဆင္ေကာင္လံုးကင္ႏွင့္  ခရိန္ဘယ္ရီအႏွစ္)။

 1. Vegetables/Potato (သီးရြက္စံုႏွင့္အာလူးဟင္းလ်ာမ်ား)

          Parsley Potato (ပါစလီရြက္ အာလူး)၊ Roasted Potato (အာလူးကင္)၊ Croquette Potato (အာလူးကက္သလိတ္)၊ Noisette Potato (အာလူးေထာင္းႏွပ္)၊ Vegetables (သီးရြက္စံုေၾကာ္)၊ Cauliflower with Cheese Sauce (ပန္းေဂၚဖီႏွင့္ ခ်ိစ္အႏွစ္ခ်က္)၊ Buttered Beans (ပဲႏွင့္ ေထာပတ္ႏွပ္)၊ Grilled Eggplant (ခရမ္းသီးမီးကင္/မီးဖုတ္)၊ Asparagus with Hollandaise Sauce (ကၫြတ္ကင္ ေဟာလန္ေဆာ့စ္)။

 1. Salad (အသုပ္မ်ိဳးစံု) (This Item is serve only as a side Salad and doesn’t form a Main Course in itself) (အရန္ဟင္းႏွင့္ တြဲဖက္စာအျဖစ္သာ တည္ခင္းပါသည္။)

          Waldorf Salad (ပန္းသီးစိမ္းႏွင့္ ဝက္အူေခ်ာင္းသုပ္)၊ Green Salad (သီးရြက္စိမ္းသုပ္)၊ Mixed Salad (သီးရြက္စံုအစိမ္းသုပ္)၊ Tomato Salad (ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုပ္)၊ Coleslaw Salad (ေဂၚဖီထုပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုအမွ်င္သုပ္)။

 1. Cold Buffet (အသားေအး ဟင္းလ်ာမ်ား) (Can be Consists of Fish or Meat items) (အသားႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)

          Lobster Mayonnaise (ေက်ာက္ပုစြန္ မေရာနိစ္)၊ Galantine of Chicken (ၾကက္သား ပူတင္းေပါင္းေအး)၊ Roasted Turkey (ၾကက္ဆင္သားကင္ေအး)၊ Leg of Lamb (သိုးေပါင္လံုးကင္ေအး)၊ Leg of Ham (ဝက္ေပါင္လံုးကင္ေအး)၊ Roasted Sirloin Beef (အမဲလိုင္းသားကင္ေအး)။

 1. Sweets (အခ်ိဳပြဲမ်ား) (This Course can also include Sweets with ice-cream forming Part of a dish) (အခ်ိဳပြဲႏွင့္ ေရခဲမုန္႔မ်ား)

          Peach Melba (မက္မြန္သီးခ်ိဳ)၊ Choise of Sweets from the Trolley (တြန္းလွည္းေပၚမွ အခ်ိဳပြဲမ်ိဳးစံု)၊ Crepes Suzettes (ဂ်ံဳေခါက္မုန္႔ခ်ိဳ)၊ Charlotte Russe (ဥေရာပ အခ်ိဳမုန္႔)၊ Strawberry Fool (စေတာ္ဘယ္ရီမုန္႔ခ်ိဳ)။

 1. Ice-Cream (ေရခဲမုန္႔မ်ား)

          Vanilla Ice-Cream (ႏို႔မလိုင္ ေရခဲမုန္႔)၊ Strawberry Ice-Cream (စေတာ္ဘယ္ရီ ေရခဲမုန္႔)၊ Chocolate Ice-Cream (ေခ်ာကလက္ေရခဲမုန္႔)၊ Lemon Sorbet (သံပ႐ိုေရခဲမုန္႔)။

 1. Savouries (အခ်ိဳမုန္႔မ်ိဳးစံု)

          Welsh Rarebit (မုန္႔ခ်ိဳအစိမ္း)၊ Canape Diane (ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ အသား၊ ငါးခ်ပ္)၊ Scrambled Egg on Toast (ႏို႔ၾကက္ဥေပါင္မုန္႔ကင္)၊ Mushroom on Toast (မိႈေၾကာ္ ေပါင္မုန္႔မီးကင္)၊ Angles on Horseback (ဂ်ာမန္၊ ဒက္ခ်္မုန္႔ခ်ိဳ)။

 1. Cheese (ခ်ိစ္မ်ိဳးစံု)

          Cheddar (ခ်က္ဒါခ်ိစ္)၊ Stilton (စေတလ္တန္ခ်ိစ္)၊ Brie (ဘရီႏို႔မလိုင္ခ်ိစ္)၊ Edam (အီဒမ္ခ်ိစ္)၊ Gongozola (Blue Cheese) (ဂြန္ဂိုဇိုးလားခ်ိစ္/ဘလူးခ်ိစ္)၊ Mozzarella (ေမာ္ဇရဲလားခ်ိစ္၊ ပီဇာခ်ိစ္)၊

 1. Desserts (အခ်ိဳပြဲမ်ား) (This Course Consists of Fresh Fruits)

          (သီးႏွံစံုမ်ားလည္း ထည့္သြင္း တည္ခင္းႏိုင္ပါသည္။)

          Banana (ငွက္ေပ်ာ္သီး)၊ Orange(လိေမၼာ္သီး)၊ Grapes (စပ်စ္သီး)၊ Apple (ပန္းသီး)၊ Papaya (သေဘၤာသီး)၊ Pineapple (နာနတ္သီး)၊ Melons (သခြားေမႊးသီးမ်ား၊ ဖရဲသီးမ်ား)။

 1. Coffee (ေကာ္ဖီမ်ား)

          Instant (အသင့္ေဖ်ာ္ေကာ္ဖီ)၊ de Caffeinated (ကဖင္းအဆီဓာတ္ ထုတ္ထားေသာ ေကာ္ဖီ)၊ Cona (ကိုနာေကာ္ဖီ)၊ Iced (ေကာ္ဖီေအး)၊ Filtered (ေကာ္ဖီစစ္ေဖ်ာ္)။

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္မ်ားထဲမွ (၂ ) စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံုအစီအစဥ္ (Menu Sequence) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံုအစီအစဥ္ (Menu Sequence) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ‘Full Course Menu’’ (အျပည့္စံုဆံုး စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း) ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအေျခခံ အခ်က္မ်ား (Compile a Basic Menu) ကို လာမယ့္လမွာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ “Myanmar Chefs Development Centre’’ MCDC, Yangon ရဲ႕ “Chef Education Page’’ မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ဆက္လက္အားေပးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ‘‘Welcome to MCDC, Yangon”, “Be a Chef by Yourself ’’ “ See you next month “.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon. (M.C.D.C, Ygn:)

Facebook Comments