က်န္းမာစြာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ဘဝပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲေနထိုင္ၾကပါစို႔

by စီစီ၀င္း (Food) for Food Magazine

          အသက္ရွည္၍ အနာေရာဂါကင္းေသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္လိုေသာေခတ္အခါသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေစေသာ၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေစေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးရန္ မျဖစ္မေနသိရွိရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ေရာဂါကင္း၍ က်န္းမာေစေသာ အစားအစာမ်ားမွာ –

Facebook Comments