က်န္းက်န္းမာမာေနမယ္ က်န္းမာျခင္းေနထိုင္မႈ ပံုစံေျပာင္းရေအာင္

က်န္းက်န္းမာမာေနမယ္

က်န္းမာျခင္းေနထိုင္မႈ ပံုစံေျပာင္းရေအာင္

          မွ်တစြာစားေသာက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးစံုေအာင္ စားျခင္းႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္ျခင္းတို႔ မွာ က်န္းမာစြာ စားျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

          မွ်တေသာအစာကို စားျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းမွာ လံုေလာက္စြာစားျခင္းျဖစ္ေပမယ့္ လြန္က်ဴးစြာမစားမွသာ စားလိုက္ေသာအစာကို ခႏၶာကိုယ္မွ လိုအပ္ေနေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားရရွိၿပီး က်န္းမာစြာေနထိုင္မႈကို ရရွိပါမယ္။

          အမ်ိဳးအမယ္စံုလင္စြာစားျခင္းျဖင့္လည္း ခႏၶာကိုယ္တြင္းလိုေနတဲ့ အာဟာရဓာတ္ အစံုကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ ႏို႔မ်ား၊ အသားႏွင့္ အျခားပ႐ိုတိန္းေပးေသာအစာႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ အမ်ိဳးအမယ္တစ္မ်ိဳးစီ ကိုေရြးခ်ယ္စားသံုးျခင္းကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

          ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္ျခင္းမွာ မည့္သည့္အစာမ်ိဳးကိုမဆို ကန္႕သတ္မႈမရွိ စားေသာက္ျခင္းမျပဳဘဲ မည္ေရြ႕မည္မွ်စားမည့္ ပမာဏကိုဂ႐ုျပဳၿပီး စားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိစားသံုးေသာ အစာမ်ားတြင္ ဆီ၊ ဆား၊ သၾကားပမာဏလြန္ကဲေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကယ္လိုရီဓာတ္မ်ားစြာ ရရွိေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး ကန္႔သတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          မိမိစားသံုးမယ့္ အစားအစာမ်ားကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ နမူနာပံုစံေလးျဖင့္ စားမည္ဆိုပါက သင့္အတြက္ အကန္႔အသတ္တစ္ခုကို ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

♦   ေပါင္မုန္႕ (၁) ခ်ပ္သည္ ဂ်ံဳ (၁) ေအာင္စႏွင့္ ညီမွ်သည္။

♦   ၁ ခြက္    =    သင့္လက္ဆုပ္ထားေသာပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည္။

♦   ၁ ေအာင္စ    =    ၁ . ၇ က်ပ္သား

♦   အေစ့အဆန္    =    ေနၾကာေစ့ ဗန္ဒါေစ့ သီဟိုဠ္ေစ့ စသျဖင့္

    ကိုးကားက်မ္း။

    American Collage of Cardiology

♦   စီစီ၀င္း (food)   ♦

Facebook Comments