မက္ဂီမွတတိယအၾကိမ္ေျမာက္ “ခ်စ္ေမတၱာနဲ႔ခ်က္မည္” မက္ဂီေမေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ဟင္းခ်က္ျပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား

Facebook Comments