Citrus in Breey

Citrus in Breey

          Citrus in Breey ကို Citrus အရသာႏွင့္ Honey, Orange ကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္ ေလးမ်ားကို ေရာေႏွာထားေသာ ံသညနပယ ဥမေညါန ပ်ားလိေမၼာ္ Juice ေလးကလည္း ခ်ိဳျမလန္းဆန္းတဲ့ ေနရာကပါတဲ့ Drink ေလးပါ။

►   ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

♦   Honey Orange   –   60 ml (3 or 4 pcs)

   (ပ်ားလိေမၼာ္)            (၃ လံုး ၄ လံုးခန္႔)

♦   Strawberry   –   3 or 4 pcs

     (၃ လံုး ၄ လံုးခန္႔)

♦   Strawberry Syrup   –   10 ml

♦   Blue Curacao Syrup   –   10 ml

♦   Lime   –   15 ml

♦   Sprite on Top

►   ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

၁။      ျပဳလုပ္နည္းကေတာ့ Honey Orange (ပ်ားလိေမၼာ္) 3 or 4 pcs ႏွင့္ Strawberry (3 or 4 pcs) ကုိ Juice ျဖင့္ႀကိတ္ၿပီး အရည္ထုတ္ပါ။

၂။      ရလာေသာ Juice မ်ားကို မိမိသံုးမည့္ Glass ထဲသို႔ Ice ေရခဲအနည္းငယ္ ထည့္ၿပီး Strawberry Syrup 10 ml, Lime 15 ml  ထည့္ၿပီး အနည္းငယ္ေမႊပါ။

၃။      ေနာက္ဆံုးတြင္ Crushed Ice ေရခဲအေၾကေလးေတြ ထည့္ၿပီး Blue Curacao Syrup 15 ml ကို ထည့္ပါ။ Sprite ကုိအေပၚမွာ အနည္းငယ္မွ်ေလာင္းလိုက္ရင္ျဖင့္ Berry ႏွင့္ Orange Juice မ်ားကို ေရာစပ္ သြားေသာ အျပာေရာင္ Citrus ေလးျဖင့္ Citrus in Berry Mocktail ကုိ ေဖ်ာ္စပ္ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္။

          Class ကုိ High Ball Glass သံုးပါ။ Garnish အလွဆင္ဖို႔ေတာ့ Honey Orange ႏွင့္ Strawberry Slice ဆိုရပါၿပီ။

♦   Kelvin   ♦

Facebook Comments