ေက်ာက္ပြင့္အခ်ဳိပြဲ (White Fungus with Rock Sugar)

ေက်ာက္ပြင့္အခ်ဳိပြဲ (White Fungus with Rock Sugar)

            ေက်ာက္ပြင့္ဆိုတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕အေတြးမွာက အသုပ္သုပ္စားမယ္ေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ ခုေျပာျပမွာကေတာ့ ေက်ာက္ပြင့္အခ်ဳိပြဲေလးပါ။ တ႐ုတ္စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အေတြ႕နည္းေပမဲ့ တ႐ုတ္မိသားစုေတြ အိမ္မွာလုပ္စားေလ့ရွိတဲ့ အခ်ဳိပြဲေလးပါ။

►   ပါဝင္ပစၥည္းေတြကေတာ့

♦   ေက်ာက္ပြင့္အျဖဴ (White Fungus)   –   30 gm

♦   သၾကားခဲ (Roack Sugar)   –   400 gm

♦   ေရ (Water)   –   ၁.၅ လီတာ

♦   ၾကက္ဥအကာ (Egg Whites)   –   ၄ လံုး

♦   ႏွစ္တစ္ရာသီးေျခာက္ (Ginkgo Nut)   –   60 gm (အခြံခြာၿပီး ေရစိမ္ထားပါ)

♦   ၾကာေစ့ေျခာက္ (Lotus Seed)   –   25 gm (ေရစိမ္ထားပါ)

►   ျပဳလုပ္နည္း

၁။        ပထမဦးဆံုး ေက်ာက္ပြင့္ျဖဴကိုပြလာေအာင္ ေရစိမ္ထားပါ။ ၿပီးရင္ အေပၚဘက္မွာေနတဲ့အပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ၿပီးရင္ ေရသန္႔သန္႔မွာထည့္ၿပီး ဆက္စိမ္ထားပါ။

၂။        အိုးအေသးတစ္လံုးတြင္ ေရႏွင့္သၾကားထည့္ၿပီး သၾကားအရည္ေပ်ာ္သည္အထိ က်ဳိပါ။ ၿပီးရင္ ၾကက္ဥအကာကို ခြက္တစ္လံုးတြင္ထည့္ၿပီး ေရအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ေခါက္ပါ။ ၿပီးရင္ သၾကားရည္ထဲထည့္ၿပီး ဆူေအာင္တည္ပါ။

၃။        ၿပီးလွ်င္ ဇလံုတစ္လံုးတြင္ ေက်ာက္ပြင့္၊ ႏွစ္တစ္ရာသီး၊ ၾကာေစ့တို႔ကိုထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ ၾကက္ဥ၊ သၾကားရည္ကိုေလာင္းထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ ခဲပတ္ျဖင့္လံုေအာင္ဖံုးပါ။ ၿပီးရင္ ေပါင္းအိုးတြင္ထည့္ၿပီး ၁ နာရီ -၁ နာရီခြဲခန္႔ ေပါင္းပါ။

၄။        ေက်ာက္ပြင့္အားလံုး ႏူးလွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။

www.facebook.com/Myint Oo Tha

Facebook Comments