ပရီဘိုင္ေအာတစ္ (Prebiotics) (သို႔) အက်ိဳးျပဳ ပိုးစာမ်ား

by ေဒါက္တာ လွၾကည္ for Food Magazine

ပိုးေကာင္

          ျမန္မာတို႔က သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္တို႔လို မ်က္စိနဲ႔ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္ႀကီးေတြကိုလည္း သန္ပိုး၊ တုတ္ပိုး၊ ကပ္ပါးပိုး စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတ္၊ ခါခ်ဥ္၊ ၾကမ္းပိုး၊ စပါးပင္ေတြ၊ သစ္ရြက္ေတြကို ကိုက္ျဖတ္ စားေသာက္ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ ႏွံျဖတ္ပိုး၊ ရြက္စားပိုးတို႔ကိုလည္း ပိုးေကာင္လို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ ေျမြကိုက္လွ်င္ေတာင္ ပိုးထိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ပိုးထိတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ေျမြကိုက္တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလာက္ အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း၊ နားဝင္မဆိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ေျမြေတြ႕လွ်င္ ပိုးေကာင္ေတြ႕တယ္၊ ေျမြရွိလွ်င္ ပိုးေကာင္ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပိုးဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားလံုးကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျပာၾကပါတယ္။

          သာမန္မ်က္စိႏွင့္ မျမင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ျမင္ကြင္းကို အဆမ်ားစြာခ်ဲ႕ေပးႏိုင္တဲ့ မွန္ဘီလူးပါတဲ့ မွန္ေျပာင္း (microscope – မိုက္ခ႐ိုစကုပ္) ႏွင့္ ၾကည့္မွ ျမင္ရတဲ့ ဗက္တီးရီးယား (bacteria) ေတြကို ဗက္တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုင္းရပ္စ္ (Virus) ေတြကို ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးလို႔ အမည္မွာ ပိုးတပ္ၿပီး ေျပာၾကျပန္ပါတယ္။ မ်က္စိႏွင့္ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ၊ ဗက္တီးရီးယားေတြကအစ ေျမြဆိုတဲ့ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ အေကာင္ႀကီးေတြအထိ ပိုးလို႔ ေခၚေနတဲ့ ျမန္မာစကားမွာ ပိုးသတ္ေဆးဆိုတဲ့ စကားကိုလည္း ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သံုးေနၾကျပန္ပါတယ္။

အင္းဆက္ပိုးမ်ားကို သတ္သည့္ ပိုးသတ္ေဆး

          စပါး၊ ေျပာင္း စတဲ့ ေကာက္ပင္ေတြ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ သစ္ရြက္ေတြ၊ သီးႏွံေတြကို ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ အေကာင္ ငယ္ေလးေတြဟာ အင္းဆက္ (insect) ဆိုတဲ့ ပိုးအမ်ိဳး အစားမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ျခင္၊ ယင္ေကာင္ စတဲ့ အေကာင္ေတြဟာလည္း အင္းဆက္ပိုးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္းဆက္ပိုးေတြကို သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္တဲ့ ေဆး (အဆိပ္) ေတြကို အင္ဆက္တီဆိုက္ (insecticide) လို႔ ေခၚပါတယ္။ -cide က သတ္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ လူ (သူတစ္ပါး) ကို သတ္လွ်င္ homicide မိမိကိုယ္ကိုမိမိ သတ္လွ်င္ suicide လို႔ ေျပာသလို အင္းဆက္ပိုးကို သတ္တဲ့အတြက္ Insecticide လို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗက္တီးရီးယား ပိုးကို သတ္လွ်င္ bactericide ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို သတ္လွ်င္ viricide စသည္ျဖင့္ ေျပာပါတယ္။

          ျမန္မာေတြက အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆး၊ ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆး၊ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသတ္ေဆး စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားၿပီး မေျပာပါဘူး။ ပိုးသတ္ေဆးလို႔ပဲ ေရာၿပီး ေျပာေနၾကပါတယ္။ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ တမင္ ေသေၾကာင္းၾကံတဲ့အေနနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ၿပီး ေဆး႐ံုကိုေရာက္လာတဲ့ လူနာေတြကို မိမိဆရာဝန္ျဖစ္စက မၾကာခဏ ၾကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ တစ္ခါက နယ္ၿမိဳ႕ကေလး တစ္ၿမိဳ႕မွာ ညဘက္ ဇာတ္ပြဲၾကည့္ေနတုန္း ေဆး႐ံုမွာ အင္ဒရင္း (Endrin) ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ထားတဲ့ လူနာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္း လာပို႔လို႔ ျပဇာတ္ၾကည့္ေနရင္း ပြဲခင္းထဲက ထြက္လာခဲ့ရတာကို မွတ္မိေနပါတယ္။ အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးေတြက အင္းဆက္ပိုးကိုသာမက လူကိုလည္း ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကပ္ၿငိေနေသာ ကူးစက္ေရာဂါပိုးမ်ားကို သတ္သည့္ ပိုးသတ္ေဆး

          ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြမွာ ခြဲစိတ္ခန္းေတြ၊ လူနာခန္းေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့အခါ ၾကမ္းျပင္၊ နံရံ၊ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္ စတဲ့ သက္မဲ့ပစၥည္းေတြမွာ ရွိေန၊ ကပ္ၿငိေနႏိုင္တဲ့ မ်က္စိႏွင့္ျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုးေတြ၊ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုးေတြကို သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ရွင္းလင္းဖို႔ ဖ်န္းတဲ့ ဒက္ေတာလ္ (Dettol) လို ေဆးရည္ေတြကို (disinfectant) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကူးစက္ေရာဂါပိုးေတြ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ ပစၥည္းေတြလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ Infect ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ဆက္စပ္ၿပီး disinfectant လို႔ ျဖစ္လာတာပါ။ သက္မဲ့ပစၥည္းေတြမွာ ေရာဂါပိုးေတြ မကပ္ၿငိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးတာပါ။ အဲဒီေဆးရည္ေတြကိုလည္း ျမန္မာေတြက ပိုးသတ္ေဆးလို႔ပဲ ေျပာၾကျပန္ပါတယ္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲက  ေရာဂါပိုးမ်ားကို သတ္သည့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား

          လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့၊ သာမန္မ်က္စိႏွင့္ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေသးငယ္တဲ့ ဗက္တီးရီးယား (bacteria) အစရွိတဲ့ ေရာဂါပိုးကေလးေတြ အသက္မရွင္ႏိုင္၊ မပြားမ်ားႏိုင္ေအာင္ ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ေဆးေတြကို အင္တီဘိုင္ေအာတစ္ (Antibiotic) လို႔ ေခၚပါတယ္။ အင္တီ (Anti-) က ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အင္တီ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရး၊ အင္တီဖက္ဆစ္ဆိုတာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘိုင္ေအာတစ္ (-biotic) က အသက္ရွင္သန္ျခင္း အဓိပၸာယ္ရ ပါတယ္။ အင္တီဘိုင္ေအာတစ္ဆိုတာ အသက္ရွင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။ ဗက္တီးရီးယားအစရွိတဲ့ ေရာဂါပိုးကေလးေတြရဲ႕ အသက္ရွင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကို သတ္ေပးပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ေသေအာင္ မသတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ဆက္ၿပီး မပြားမ်ားႏိုင္ေအာင္ ႏွိမ္နင္းေပးပါတယ္။ ပင္နီစလင္၊ Amoxicillin, ဆထရက္ပ္တိုမိုက္စင္ (Streptomycin)၊ ခလိုရင္ဖင္နီေကာ (Chloramphenicol) စတဲ့ ေဆးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အင္တီဘိုင္ေအာတစ္ေတြဟာ လူနာရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေရာဂါပိုးေတြကိုသာ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းပါတယ္။ ေဆးၫႊန္းအတိုင္း ေသာက္တဲ့သူကို အသက္အႏၱရာယ္မေပးပါဘူး။ ပင္နီစလင္ထိုးၿပီး အခ်ိဳ႕လူေတြ ေသသြားတယ္ဆိုတာ ပင္နီစလင္ရဲ႕ သတ္ျဖတ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးႏွင့္လူ အျပင္းအထန္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

          အင္တီဘိုင္ေအာတစ္ေတြကို ပညာရွင္ေတြက ပဋိဇီဝေဆးလို႔ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ထားပါတယ္။ ပဋိက  ဆန္႔က်င္ဘက္ (anti-) လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဇီဝက အသက္ရွင္သန္မႈ (biotic) လို႔ အဓိပၸာယ္ရေလေတာ့ ပဋိဇီဝ ဆိုတာ အသက္ရွင္ျခင္းရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ (Antibiotic) ကို ျမန္မာလို ထိထိမိမိ တိုတိုတုတ္တုတ္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Antibiotic ကို ပဋိဇီဝေဆးလို႔ ျမန္မာလိုေျပာတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြရွိသလို အင္တီဘိုင္ေအာတစ္လို႔ ေျပာသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးတဲ့ ကာလအတြင္းမွာေတာ့ လူနာအခ်ိဳ႕က ပဋိဇီဝေဆးေတြကို ပိုးသတ္ေဆးလို႔ ေျပာလာတာရွိသလို ဆရာဝန္အခ်ိဳ႕၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကပါ ပိုးသတ္ေဆးလို႔ ေရာေယာင္ၿပီး ေျပာလာတာေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အင္းဆက္ပိုးေတြကို သတ္တဲ့ insecticide ေတြ၊ သက္မဲ့ပစၥည္းေတြကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာမွာ သံုးတဲ့ disinfectant ေတြနဲ႔ ေရာေထြးေျပာေနၾကတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အင္တီဘိုင္ေအာတစ္ ဆိုတဲ့ ပဋိဇီဝေဆးေနရာမွာ မသံုးစြဲသင့္ပါဘူး။ ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ပါတယ္။

အစာလမ္းေၾကာင္းထဲက ပိုးေကာင္မ်ား

          လူရဲ႕အစာလမ္းေၾကာင္း (အူ)ထဲမွာ သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္ အစရွိတဲ့ ကပ္ပါးေကာင္ (parasite) ေတြအျပင္ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ၊ မိႈ (fungus) ေတြ စသည္ျဖင့္ သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုးေကာင္ေလးေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာေတြက ပိုးမ်ိဳး ၈၀ လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာအရဆိုရင္ေတာ့ ပိုး အမ်ိဳးအစားဟာ ၈၀ မက ရာႏွင့္၊ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။ အေရအတြက္အေနနဲ႔ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး မ်ားပါတယ္။ အဲဒီထဲက ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြအေၾကာင္းကို ေျပာပါမယ္။

          ဗက္တီးရီးယားေတြလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ လူေတြက ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ပိုးေတြလို႔ပဲ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစာလမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ၊ အစာအဆိပ္သင့္ေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား စတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဗက္တီးရီးယားဆိုးေတြရွိသလို ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ စတဲ့ ေရာဂါေတြမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဗက္တီးရီးယားေကာင္းေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အူထဲမွာ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ပိုးေတြက အားနည္းၿပီး ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ပိုးေတြက အားေကာင္းေနလို႔သာ လူေတြဟာ မည္သည့္ေရာဂါမွ် မခံစားရတာပါ။ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ပိုးေတြက မ်ားလာၿပီ၊ အားသာလာၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ားျဖစ္ျခင္း စတဲ့ ေရာဂါေတြကို ခံစားရပါေတာ့တယ္။

          အစာလမ္းေၾကာင္းထဲက ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြထဲမွာ အီးကိုလိုင္ (E-coli) ဆိုတဲ့ ပိုးကို လူသိမ်ားပါတယ္။ ေရကို စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါ အီးကိုလိုင္ေတြ ပါသင့္တာထက္ ပိုမ်ားေနတယ္ဆိုတာ ေရမွာ မစင္ေရာေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အီးကိုလိုင္ေတြက ေရာဂါ မျဖစ္ေစပါဘူး။ အခ်ိဳ႕က ေရာဂါျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ အီးကိုလိုင္ေတြက အဆိပ္အေတာက္ (toxin) ထုတ္ေပးၿပီး ေရာဂါ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ အီးကိုလိုင္ေတြက အူရဲ႕နံရံထဲအထိ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ (invade လုပ္) ၿပီး ေရာဂါ ျဖစ္ေစပါတယ္။

          အခ်ိဳ႕ေသာ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြက ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ စတဲ့ ေရာဂါေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔က ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ မရွင္သန္ႏိုင္၊ မေပါက္ဖြားႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တားပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ပိုးေတြကို ေနစရာ၊ မွီစရာ၊ တြယ္စရာ မရွိေအာင္၊ စားစရာမရွိေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။

ပိုးမ်ား၏ အစာ “ပိုးစာ”

          လူေတြ စားသံုးလိုက္တဲ့ အစာေတြက အစာအိမ္ထဲ၊ အူထဲ ေရာက္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ-

–         အခ်ိဳ႕က အစာလမ္းေၾကာင္းထဲမွာေနတဲ့ ပိုးေတြရဲ႕           အစာ “ပိုးစာ” ျဖစ္သြားတယ္။

–         အခ်ိဳ႕က ဝမ္းမီး (ပါစက ေတေဇာ) ေၾကာင့္ ေလာင္ကြ်မ္းသြားတယ္။

–         အခ်ိဳ႕က က်င္ႀကီး (မစင္) ျဖစ္သြားတယ္။

–         အခ်ိဳ႕က က်င္ငယ္ (ဆီး) ျဖစ္သြားတယ္။

–         အခ်ိဳ႕က အေသြးအသား ျဖစ္သြားတယ္။

          ဒါကို “ပိုးစာ ေလာင္မီး၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္၊ တစ္သြယ္ ေသြးသား” လို႔  ကာရံေလးေတြနဲ႔ မွတ္ထားၾကဖို႔ မိမိကို ဗုဒၶ အဘိဓမၼာ  သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေဟာပါတယ္။

          အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာအရလည္း အစာလမ္းေၾကာင္းထဲက ဗက္တီးရီးယား စတဲ့ ပိုးေတြဟာ လူေတြ စားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအစာေတြထဲကေန သူတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကို ရယူၿပီး အသက္ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားၾကပါတယ္။ လူေတြ စားသံုးေနတဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ အခ်ိဳ႕က အက်ိဳးျပဳ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈကို အားေပးပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈကို အားေပးပါတယ္။

          ဥပမာ- သံဓာတ္ဟာ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ အီးကိုလိုင္ (E-coli) ဗက္တီးရီးယားေတြရဲ႕ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈကို အားေပးပါတယ္။ ဝမ္းပ်က္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို သံဓာတ္ပါတဲ့ အားေဆးေတြ မတိုက္သင့္ပါဘူး။ အျမဲတိုက္ေနက် အားေဆးမွာ သံဓာတ္ပါလွ်င္ ဝမ္းပ်က္ေနတဲ့ရက္ေတြမွာ ရပ္နားထားသင့္ပါတယ္။ အားေဆးမွာပါတဲ့ သံဓာတ္ကို အီးကိုလိုင္ေတြက ယူသံုးၿပီး ရွင္သန္ပြားမ်ားႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို႔မႈန္႔မွာပါတဲ့ သံဓာတ္ကိုလည္း အီးကိုလိုင္ (E-coli) ဗက္တီးရီးယားေတြက ယူၿပီး သံုးႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔မွာ သံဓာတ္ပါေပမယ့္ မိခင္ႏို႔ထဲက သံဓာတ္ကိုေတာ့ အီးကိုလိုင္ (E-coli) ဗက္တီးရီးယားေတြ ယူၿပီး မသံုးႏိုင္ပါဘူး။ မိခင္ႏို႔မွာပါတဲ့ Lactoferrin ဆိုတဲ့ ပ႐ိုတင္းက သံဓာတ္ကို ဆြဲကပ္ (bind လုပ္) ထားၿပီး  အီးကိုလိုင္ေတြ ယူမသံုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးျပဳ ပိုးမ်ား (Probiotics)

          အခ်ိဳ႕ေသာ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြက ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ စတဲ့ ေရာဂါေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုအက်ိဳးျပဳတဲ့ ဗက္တီးရီး ယားေတြထဲမွာ ထင္ရွားတာက မိခင္ႏို႔ထဲက ဘိုင္ဖစ္ဒို ဗက္တီးရီးယား (Bifidobacteria) ႏွင့္ ဒိန္ခ်ဥ္ထဲက လက္တိုဘက္ဆစ္လတ္(စ္) (Lactobacillus)  ဗက္တီးရီးယားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔တိုက္တဲ့ ကေလးေတြဟာ ႏို႔မႈန္႔တိုက္တဲ့ ကေလးေတြေလာက္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါေတြမျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ မိခင္ႏို႔မွာပါတဲ့ ဘိုင္ဖစ္ဒို ဗက္တီးရီးယားေတြရဲ႕ အစြမ္းလည္း ပါပါတယ္။

          ဒိန္ခ်ဥ္မွာ ပါတဲ့ လက္တိုဘက္ဆစ္လတ္(စ္) (Lactobacillus) ဗက္တီးရီးယားေတြကလည္း ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွည္ က်န္းမာေစပါတယ္။ ဒိန္ခ်ဥ္မွန္မွန္ ေသာက္တဲ့သူေတြ အသက္ရွည္ၾကတာကို ၂၀ ရာစု အစပိုင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ဝ ေလာက္ကတည္းက သိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုအခါမွာ ဘိုင္ဖစ္ဒို ဗက္တီးရီးယားႏွင့္ လက္တိုဘက္ဆစ္လတ္(စ္) ဗက္တီးရီးယားတို႔လို ပိုးအရွင္လတ္လတ္ (live bacteria) ေလးေတြ ပါတဲ့ အမႈန္႔ေလးေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနပါၿပီ။ ဒီပစၥည္းေတြကို Probiotic Supplement လို႔ ေခၚပါတယ္။ အက်ိဳးျပဳ ဗက္တီးရီးယားေလးေတြပါတဲ့ ျဖည့္စြက္စာအမႈန္႔ကေလးေတြလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြ ဝမ္းပ်က္လွ်င္ အဲဒီအမႈန္႔ေလးေတြကို ဝယ္တိုက္ရမယ္ဆိုတာ မိခင္ေတြ သိေနၾကပါၿပီ။

အက်ိဳးျပဳ ပိုးစာမ်ား (Prebiotics)

          လူေတြစားသံုးလိုက္တဲ့ အစာေတြထဲမွာ အက်ိဳးျပဳ ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြရဲ႕ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈကို အားေပးတဲ့ အစာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို Prebiotics လို႔ ေခၚပါ တယ္။ Pre- ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ prepare ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားတယ္၊ precaution = ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ pre-condition = ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ စတဲ့ စကားလံုးေတြမွာပါတဲ့ pre- Pre-biotic ရဲ႕  အဓိပၸာယ္အတိုင္းပါပဲ။ Prebiotics ေတြက လူကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဗက္တီးရီးယားေကာင္းေလးေတြ၊ အူထဲမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၿပီး ရွင္သန္ပြားမ်ားႏိုင္ေအာင္ အာဟာရဓာတ္ေတြ စီစဥ္ထားေပးတဲ့ အစားအစာမ်ိဳးေတြကို ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ Prebiotics ကို အက်ိဳးျပဳ ပိုးစာမ်ားလို႔ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

          Prebiotics ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္  dietary fibre ဆိုတဲ့ အစာမွ်င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးအရြက္ ေတြႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာပါတဲ့ အစာမွ်င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစာမွ်င္ ကေလးေတြဟာ အစာအိမ္ထဲမွာ၊ အူသိမ္ထဲမွာ အစာေၾကမသြားပါဘူး။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူသိမ္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အူမႀကီးထဲ ေရာက္ေတာ့မွ အစာမွ်င္ေတြဟာ အခ်ဥ္ေပါက္ (frement ျဖစ္) ၾကပါတယ္။ အခ်ဥ္ေပါက္တဲ့ျဖစ္စဥ္မွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ပစၥည္းေတြက အစာလမ္းေၾကာင္း က်န္းမာေရးကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဗက္တီးရီးယားေတြအတြက္ အစာအာဟာရ ျဖစ္ေနပါတယ္။

          Prebiotics သတၲိရွိတဲ့ အစာမွ်င္မ်ိဳးေတြ ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြက ငွက္ေပ်ာသီး၊ ဘယ္ရီသီး၊ ပန္းသီး စတဲ့ အသီးမ်ား၊ ကၫြတ္ရြက္ (asparagus)၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ စတဲ့ အစားအစာမ်ား၊ ပဲစင္းငံု၊ ပဲနီေလး၊ ပဲပုပ္၊ ေျမပဲ စတဲ့ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘာလီ (barley)၊ အုတ္ (oat)၊ ဂ်ံဳဖြဲ (wheat flour) စတဲ့ လံုးတီး ေကာက္ႏွံမ်ား၊ Flax seed ဆိုတဲ့ ႏွမ္းၾကတ္ေစ့တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

          ယခုအခါ ေဈးကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးျဖည့္စြက္စာေတြမွာ Probiotic မ်ားႏွင့္ Prebiotic မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ျဖည့္စြက္ထားတာ ရွိပါတယ္။

Facebook Comments

Menu