ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္

ငါးခူ ပဲငါးပိအစပ္ခ်က္၊ ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္ႏွင့္ ပဲစိမ္းလံုး ထမင္းေၾကာ္

(Cat-Fish in Chili Beans, Stir-Fried Broccoli with Mushroom in Chili Beans & Green Pea Fried Rice)

          ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ “ငါးခူ ပဲငါးပိအစပ္ခ်က္၊ ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္ႏွင့္ ပဲစိမ္းလံုးထမင္းေၾကာ္” ေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ဗ်။ ငါးခူကို ပဲငါးပိအစပ္နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးေလးခ်က္ထားေပမယ့္ အရသာကေတာ့ အလြန္ထူးျခားပါတယ္။ ပန္းပြင့္စိမ္းနဲ႔ မိႈကိုလည္း ပဲငါးပိအစပ္ ေလးနဲ႔ ေၾကာ္ခ်က္ထားတာျဖစ္လို႔ အထူးခံတြင္းေတြ႕ေစမွာပါ။ ပဲစိမ္းလံုးေလးကိုေတာ့ ထမင္းနဲ႔ေၾကာ္ထားပါတယ္။ ကဲ . . . ထူးျခားၿပီး ထမင္းၿမိန္ေစမယ့္ ငါးခူပဲငါးပိအစပ္ခ်က္ေလး ျပင္ဆင္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ . . .

ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္  မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္

   ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

♦   ပန္းပြင့္စိမ္း    –    ၁ ပြင့္

♦   ကမာမိႈ   –    ၅ က်ပ္သား

♦   ဆလရီ႐ိုး    –    ၂ ေခ်ာင္း

♦   ၾကက္သြန္ျဖဴ   –    ၅ ႁမႊာ

♦   ခ်င္း   –    အနည္းငယ္

♦   ပဲငါးပိအစပ္   –    ၂ ဇြန္း

♦   ပဲဆီ   –    ၁ ဇြန္း

♦   ႏွမ္းဆီေမႊး   –    အနည္းငယ္

♦   င႐ုတ္ေကာင္း   –    အနည္းငယ္

♦   ဆား    –    အနည္းငယ္

♦   ငါးျပဳတ္ရည္   –    အနည္းငယ္

   ျပဳလုပ္ပံု

၁။      ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ ကမာမိႈကို သန္႔စင္ၿပီး ဆလရီ႐ိုးကို လွီးထားပါ။

၂။      ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ခ်င္းကို အနည္းငယ္ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းၿပီး ပဲဆီအနည္းငယ္ႏွင့္ ဆီသတ္ကာ အသင့္လွီး ထားေသာ ပန္းပြင့္စိမ္း၊ ကမာမိႈႏွင့္ ဆလရီ႐ိုးတို႔ကို ထည့္ခ်က္ပါ။

၃။      ပဲငါးပိအစပ္ႏွင့္ ပန္းပြင့္စိမ္းႏူးေအာင္ ငါးျပဳတ္ရည္အနည္းငယ္ ထည့္ခ်က္ေပးပါ။

၄။      ပန္းပြင့္စိမ္းက်က္လွ်င္ ႏွမ္းဆီေမႊးအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး အဆံုးသတ္ပါ။

ငါးခူပဲငါးပိအစပ္ခ်က္

   ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

♦   ငါးခူ    –    ၁၀ က်ပ္သား

♦   ပဲငါးပိအစပ္   –    ၃ ဇြန္း

♦   သံပရာသီး   –    ၁ လံုး

♦   ဆား   –    အနည္းငယ္

♦   င႐ုတ္ေကာင္း   –    အနည္းငယ္

♦   ၾကက္သြန္ျဖဴ   –    ၅ ႁမႊာ

♦   ၾကက္သြန္နီ   –    ၂ လံုး

♦   ခ်င္း   –    အနည္းငယ္

♦  ပဲဆီ   –    ၂ ဇြန္း

♦   ႏွမ္းဆီေမႊး   –   အနည္းငယ္

♦   ပန္းင႐ုတ္သီးစိမ္း    –    ၂ ေတာင့္

♦   ငါးျပဳတ္ရည္   –    အနည္းငယ္

   ျပဳလုပ္ပံု

၁။      ငါးခူကို သန္႔စင္ၿပီး သံပရာရည္၊ ဆား၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔၊ ပဲငါးပိအစပ္တို႔ႏွင့္ အရသာသြင္းထားပါ။

၂။      ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ခ်င္းကို အနည္းငယ္ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းၿပီး ပဲဆီအနည္းငယ္ျဖင့္ ဆီသတ္ပါ။

၃။      ၾကက္သြန္ျဖဴ အနည္းငယ္ေမႊးလာလွ်င္ အသင့္အရသာသြင္းထားေသာ ငါးခူကို ထည့္ခ်က္ၿပီး ပဲငါးပိအစပ္ထည့္ခ်က္ပါ။

၄။      ငါးျပဳတ္ရည္အနည္းငယ္ထည့္ခ်က္ၿပီး ငါးခူက်က္လွ်င္ ႏွမ္းဆီေမႊးႏွင့္ ပန္းင႐ုတ္သီးစိမ္းထည့္ပါ။

ပဲစိမ္းလံုးထမင္းေၾကာ္

   ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

♦   ပဲစိမ္းလံုး    –    ၃ ဇြန္း

♦   ထမင္းျဖဴ    –    ၁၆၀ ဂရမ္

♦   ၾကက္သြန္ျဖဴ   –   ၃ ႁမႊာ

♦   ဆား    –    အနည္းငယ္

♦   င႐ုတ္ေကာင္း    –    အနည္းငယ္

♦   ပဲဆီ    –   ၁ ဇြန္း

♦   ႏွမ္းဆီေမႊး    –    အနည္းငယ္

   ျပဳလုပ္ပံု

၁။      ၾကက္သြန္ျဖဴကို အနည္းငယ္ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းၿပီး ပဲဆီအနည္းငယ္ျဖင့္ ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴေမႊးလာလွ်င္ အသင့္သန္႔စင္ထားေသာ ပဲစိမ္းလံုးထည့္ေၾကာ္ပါ။

၂။      ပဲစိမ္းလံုးက်က္လွ်င္ အသင့္ခ်က္ထားေသာ ထမင္းျဖဴထည့္ေၾကာ္ပါ။ အရသာကို ဆား၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔အနည္းငယ္ျဖင့္ ထိန္းညႇိပါ။

၃။      ပဲစိမ္းလံုးကို ထမင္းေၾကာ္ အဆင္သင့္ျဖစ္လွ်င္ ႏွမ္းဆီေမႊးအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး အဆံုးသတ္ပါ။

www.facebook.com/Sunny Angelo

Facebook Comments