ပင္လယ္စာႏွင့္ သီးရြက္စံု တံုယမ္းဟင္းခ်ိဳ (Seafood with Vegetables Tomyum Soup)

ပင္လယ္စာႏွင့္ သီးရြက္စံု တံုယမ္းဟင္းခ်ိဳ (Seafood with Vegetables Tomyum Soup)             ဒီလမွာေတာ့ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ ဟင္းလ်ာေလးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အားလံုးႀကိဳက္တဲ့ ပင္ လယ္စာႏွင့္ သီးရြက္စံုတံုယမ္းဟင္းခ်ိဳေလးပါပဲ။ ထိုင္းအစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္းကို အေျခခံထားၿပိီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္က ပင္လယ္စာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေလးေတြနဲ႔ Fusion Style ....

တံငါသည္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးခ်ဥ္စပ္ (Fisherman Soup with Spicy & Sour Okra)

တံငါသည္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးခ်ဥ္စပ္ (Fisherman Soup with Spicy & Sour Okra)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးကိုေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘တံငါသည္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးခ်ဥ္စပ္’ ေလးပါ။ ရခို္င္႐ိုးရာဟင္းလ်ာျပင္ဆင္နည္းကို အေျခခံထားတာဆိုေတာ့ ခ်ဥ္ငန္စပ္ႀကိဳက္သူတိုင္းအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈရေစမွာ အမွန္ပါပဲ။ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြျဖစ္တဲ့ ပတဲေကာ၊ စပါးလင္၊ ....

ဖားေျခာက္စပ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းခ်ဥ္တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ)ဟင္း (Crispy Fried Chili Frog Leg with Hot & Sour Frog Soup)

ဖားေျခာက္စပ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းခ်ဥ္တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ)ဟင္း (Crispy Fried Chili Frog Leg with Hot & Sour Frog Soup)             ဒီလအတြက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ဖားေျခာက္စပ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းခ်ဥ္တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ)ဟင္း’ေလးပါ။ ကရင္႐ိုးရာ တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ) ဟင္းလ်ာျပင္ဆင္နည္းကိုအေျခခံၿပီး ....

ငါးေျမြထိုးအခ်ဥ္ဆီျပန္၊ ပုစြန္ဆိတ္ပဲေတာင့္ရွည္ေၾကာ္ႏွင့္ ေရမုန္ညင္းဟင္းခ်ိဳ

ငါးေျမြထိုးအခ်ဥ္ဆီျပန္၊ ပုစြန္ဆိတ္ပဲေတာင့္ရွည္ေၾကာ္ႏွင့္ ေရမုန္ညင္းဟင္းခ်ိဳ (Nga-Mway-Toe Soured Curry , Stir-fried Shrimp with Long Bean & Cleared Water Crass Soup)         ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးခ်င္တဲ့ ျမန္မာဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ငါးေျမြထိုးအခ်ဥ္ဆီျပန္၊ ပုစြန္ဆိတ္ပဲေတာင့္ရွည္ေၾကာ္နဲ႔ ေရမုန္ညင္းဟင္းခ်ိဳ’ ....

ငါးႏုသန္းဆီျပန္ႏွင့္ မန္က်ည္းရြက္သုပ္ (Nga-Nu-Than Curry with Tamarind Leaves Salad)

ငါးႏုသန္းဆီျပန္ႏွင့္ မန္က်ည္းရြက္သုပ္ (Nga-Nu-Than Curry with Tamarind Leaves Salad)         ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာအစားအစာေတြထဲက လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူတဲ့ ‘ငါးႏုသန္းဆီျပန္နဲ႔ မန္က်ည္းရြက္သုပ္’ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးပါ။ အခုလို မိုးဥတုမွာ အလြန္လတ္ဆတ္တဲ့ ငါးႏုသန္းေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစား ....

ငါးရွဥ့္ ဒန္႔သလြန္သီးခ်ဥ္စပ္ႏွင့္ သီးစံုခ်ဥ္ရည္ဟင္း (Spicy & Sour Eel with Drumstick & Mixed Vegetable with Red Lentil Sour Soup)

ငါးရွဥ့္ ဒန္႔သလြန္သီးခ်ဥ္စပ္ႏွင့္ သီးစံုခ်ဥ္ရည္ဟင္း (Spicy & Sour Eel with Drumstick & Mixed Vegetable with Red Lentil Sour Soup)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာအစားအစာ ပါဝင္ပစၥည္းေတြကိုအေျခခံၿပီး တ႐ုတ္အစားအစာ ....

ငါးခူ ရဲယိုရြက္ခ်က္၊ ရဲယိုရြက္မႈိေၾကာ္ႏွင့္ မႈိဟင္းခ်ိဳ (Catfish with Yè- Yo Leaves, Stir- Fried Yè- Yo with Mushroom & Mushroom Soup)

ငါးခူ ရဲယိုရြက္ခ်က္၊ ရဲယိုရြက္မႈိေၾကာ္ႏွင့္ မႈိဟင္းခ်ိဳ (Catfish with Yè– Yo Leaves, Stir- Fried Yè– Yo with Mushroom & Mushroom Soup)             ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာအစားအစာကိုအေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ေလ့ရွိတဲ့ ....

ၾကက္သားသီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေျပာင္းဖူးထမင္းေၾကာ္ (Chicken Green Ministone Soup with Sweet Corn Fired Rice)

ၾကက္သားသီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေျပာင္းဖူးထမင္းေၾကာ္ (Chicken Green Ministone Soup with Sweet Corn Fired Rice)             ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ၾကက္သားသီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေျပာင္းဖူးထမင္းေၾကာ္’ ေလးပါပဲ။ ႐ိုးရွင္းၿပီး ျပင္ဆင္ရတာ လြယ္ကူသလို အာဟာရဓာတ္လည္းျပည့္ဝပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ....

ငါးေျပမႏွင့္ ေစာင္းလ်ားသီးခ်က္ (Poached Climbing Perch with Star Fruit)

ငါးေျပမႏွင့္ ေစာင္းလ်ားသီးခ်က္ (Poached Climbing Perch with Star Fruit)             ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာေလးကေတာ့ ျမန္မာ့ဓာတ္စာဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ‘ငါးေျပမႏွင့္ ေစာင္းလ်ားသီးခ်က္’ ဟင္းလ်ာေလးပါ။ အလြန္ထူးျခားၿပီး ေဆးဖက္လည္းဝင္၊ အရသာလည္းရွိ အာဟာရလည္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီဟင္းလ်ာေလးကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပံုမွန္ ....

ပုစြန္ခ်ိဳစပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုျပဳတ္ (Sweet & Spicy Prawn with Boiled Vegetables)

ပုစြန္ခ်ိဳစပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုျပဳတ္ (Sweet & Spicy Prawn with Boiled Vegetables)             ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ပုစြန္ခ်ိဳစပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုျပဳတ္’ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ရတာလြယ္ကူၿပီး အရသာလည္း ထူးျခားပါတယ္။ ဂ်ပန္အစားအစာအရသာနဲ ့ဥေရာပအစားအစာ ျပင္ဆင္နည္း ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ထားတာမို႔ Fusion ....