ငါးခူ ရဲယိုရြက္ခ်က္၊ ရဲယိုရြက္မႈိေၾကာ္ႏွင့္ မႈိဟင္းခ်ိဳ (Catfish with Yè- Yo Leaves, Stir- Fried Yè- Yo with Mushroom & Mushroom Soup)

ငါးခူ ရဲယိုရြက္ခ်က္၊ ရဲယိုရြက္မႈိေၾကာ္ႏွင့္ မႈိဟင္းခ်ိဳ (Catfish with Yè– Yo Leaves, Stir- Fried Yè– Yo with Mushroom & Mushroom Soup)             ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာအစားအစာကိုအေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ေလ့ရွိတဲ့ ....

ၾကက္သားသီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေျပာင္းဖူးထမင္းေၾကာ္ (Chicken Green Ministone Soup with Sweet Corn Fired Rice)

ၾကက္သားသီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေျပာင္းဖူးထမင္းေၾကာ္ (Chicken Green Ministone Soup with Sweet Corn Fired Rice)             ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ၾကက္သားသီးရြက္စံုဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေျပာင္းဖူးထမင္းေၾကာ္’ ေလးပါပဲ။ ႐ိုးရွင္းၿပီး ျပင္ဆင္ရတာ လြယ္ကူသလို အာဟာရဓာတ္လည္းျပည့္ဝပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ....

ငါးေျပမႏွင့္ ေစာင္းလ်ားသီးခ်က္ (Poached Climbing Perch with Star Fruit)

ငါးေျပမႏွင့္ ေစာင္းလ်ားသီးခ်က္ (Poached Climbing Perch with Star Fruit)             ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာေလးကေတာ့ ျမန္မာ့ဓာတ္စာဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ‘ငါးေျပမႏွင့္ ေစာင္းလ်ားသီးခ်က္’ ဟင္းလ်ာေလးပါ။ အလြန္ထူးျခားၿပီး ေဆးဖက္လည္းဝင္၊ အရသာလည္းရွိ အာဟာရလည္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီဟင္းလ်ာေလးကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပံုမွန္ ....

ပုစြန္ခ်ိဳစပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုျပဳတ္ (Sweet & Spicy Prawn with Boiled Vegetables)

ပုစြန္ခ်ိဳစပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုျပဳတ္ (Sweet & Spicy Prawn with Boiled Vegetables)             ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ပုစြန္ခ်ိဳစပ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုျပဳတ္’ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ရတာလြယ္ကူၿပီး အရသာလည္း ထူးျခားပါတယ္။ ဂ်ပန္အစားအစာအရသာနဲ ့ဥေရာပအစားအစာ ျပင္ဆင္နည္း ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ထားတာမို႔ Fusion ....

ၾကက္၊ ပုစြန္၊ ေရႊဖ႐ံုသီးခ်က္ႏွင့္ မုန္လာဥနီ၊ ေျပာင္းဖူးသုပ္ (Chicken & Shrimp with Pumpkin Stew and Carrot with Sweet Corn Salad)

ၾကက္၊ ပုစြန္၊ ေရႊဖ႐ံုသီးခ်က္ႏွင့္ မုန္လာဥနီ၊ ေျပာင္းဖူးသုပ္ (Chicken & Shrimp with Pumpkin Stew and Carrot with Sweet Corn Salad)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ၾကက္၊ ပုစြန္၊ ေရႊဖ႐ံုုသီးခ်က္ႏွင့္ ....

တန္ဒိုရီ တီလားဗီးယားငါးကင္ႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္အစပ္ေၾကာ္ (Tandori Tilapia Fillet & stir fried Morning Glory with Straw Mushroom)

တန္ဒိုရီ တီလားဗီးယားငါးကင္ႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္အစပ္ေၾကာ္ (Tandori Tilapia Fillet & stir fried Morning Glory with Straw Mushroom)             ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ ‘တန္ဒိုရီတီလားဗီးယားငါးကင္ႏွင့္ ကန္းစြန္းရြက္အစပ္ေၾကာ္’ ေလးပါပဲ။ တီလားဗီးယားငါးကို အိႏၵိယအစားအစာ ျပင္ဆင္နည္းအေျခခံနဲ႔ ....

ၾကက္သားႏွင့္ ၾကက္အသည္း ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္ (Dried Chili Soya Chicken with Lever & Vegetables)

ၾကက္သားႏွင့္ ၾကက္အသည္း ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္ (Dried Chili Soya Chicken with Lever & Vegetables)             ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာေလးကေတာ့ တ႐ုတ္အစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္းကို အေျခခံၿပီး တစ္ပြဲတည္းနဲ႔ အာဟာရ အားလံုးျပည့္စံုတဲ့ ‘ၾကက္သားႏွင့္ ၾကက္အသည္းကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္’ ဟင္းလ်ာေလးပါပဲ။ ....

ၾကက္ငါးေျခာက္အစပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဂၚရခါးသီးဂ်ဴးျမစ္သုပ္

ၾကက္ငါးေျခာက္အစပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဂၚရခါးသီးဂ်ဴးျမစ္သုပ္ (Steamed Red Snapper with Mixed Vegetable)             ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ရွမ္း႐ိုးရာအစားအစာေတြကို အေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ကူးေလးနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့  ‘ၾကက္ငါးေျခာက္ အစပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဂၚရခါးသီးဂ်ဴးျမစ္သုပ္’ ပါပဲ။ ရွမ္းအစားအစာေတြမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ အသီးအရြက္ေတြကို အသုပ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ....

ၾကက္သားႏွင့္ ပုစြန္လံုးအခ်ိဳခ်က္၊ ဆန္တို႔ဟူးသုပ္ (Chicken and Shrimp Ball in Honey-Oyster Sauce with Rice Tofu Salad)

ၾကက္သားႏွင့္ ပုစြန္လံုးအခ်ိဳခ်က္၊ ဆန္တို႔ဟူးသုပ္ (Chicken and Shrimp Ball in Honey-Oyster Sauce with Rice Tofu Salad)             ဒီလအတြက္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ တ႐ုတ္အစားအစာကို အေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ၾကက္သားႏွင့္ ပုစြန္လံုးအခ်ိဳခ်က္နဲ႔ ဆန္တို႔ဟူးသုပ္ပါပဲ။ ၾကက္သားကို ....

အုန္းေထာပတ္ထမင္း ၊ ၾကက္သားဟင္း ႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းခ်ိဳ (Coconut Butter Rice, Chicken Curry and Roselle Leave Soup)

အုန္းေထာပတ္ထမင္း ၊ ၾကက္သားဟင္း ႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းခ်ိဳ (Coconut Butter Rice, Chicken Curry and Roselle Leave Soup)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစားအစာ အတြဲေလးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အုန္းေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သားဟင္းႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းခ်ိဳတို႔ပါပဲ။ ....