ပုစြန္သီးရြက္စံုႏွင့္ ပဲျပားအစပ္ခ်က္ (Stir-Fried Prawn & Vegetables with Soft Tofu)

by Presenter Chef Ko Sunny for Food Magazine           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ . . .  “ပုစြန္သီးရြက္စံုႏွင့္ ပဲျပားအစပ္ခ်က္” ေလးပါပဲ။ ပုစြန္နဲ႔ သီးရြက္စံုကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ခ႐ုဆီေလးနဲ႔ေၾကာ္ၿပီး က်က္ခါနီးမွ ပဲျပားႏုေလးကို ....

ပုစြန္ ဂ်ံဳႏွစ္ကပ္ေၾကာ္ ၊ ကၫြတ္ႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီ (Batter Prawn with Boiled Asparagus & Cauliflower)

By Presenter Chef Ko Sunny for Food Magazine           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ဥေရာပအစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္းကို အေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ထားတဲ့ “ပုစြန္ ဂ်ံဳႏွစ္ကပ္ေၾကာ္၊ ကညြတ္ႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီ” အတြဲေလးပါ။ ပုစြန္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ ....

ကကတစ္ခ႐ုဆီႏွင့္ ပဲျပားသီးရြက္စံုေၾကာ္ (Seabass in Oyster Sauce & Saute Bean Curd with Mixed Vegetables)

By Presenter Chef Ko Sunny for Food Magazine           ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ “ကကတစ္ခ႐ုဆီႏွင့္ ပဲျပားသီးရြက္စံုေၾကာ္” ေလးပါဗ်ာ။  ကကတစ္ငါးနဲ႔ ပဲျပားသီးရြက္စံုကို တ႐ုတ္အစားအစာ ျပင္ဆင္နည္းေလး အေျခခံၿပီး လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ကကတစ္ငါးကို အသားလႊာၿပီးမွ ....

ဆိတ္သား ၾကက္ဟင္းခါးသီးခ်က္ ႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး ၾကက္ဥေၾကာ္

ဆိတ္သား ၾကက္ဟင္းခါးသီးခ်က္ ႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး ၾကက္ဥေၾကာ္ (Stir-Fried Mutton with Bitter Guard & Stir-Fried Bitter Gourd with Egg)           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးကို ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲ ခါးခါးေလးကေတာ့ “ဆိတ္သားၾကက္ဟင္းခါးသီးခ်က္ႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး ၾကက္ဥေၾကာ္” ....

ျပည္ႀကီးငါးအိုးကပ္ကင္၊ သီးရြက္စံုေခါက္ဆြဲႏွင့္ ျပည္ႀကီးငါးဟင္းခါး

ျပည္ႀကီးငါးအိုးကပ္ကင္၊ သီးရြက္စံုေခါက္ဆြဲႏွင့္ ျပည္ႀကီးငါးဟင္းခါး (Pan-Grill Stuffed Squid, Fettuccine Primavera & Cleared Squid Soup)           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးကို ေဖာ္ျပေပးဖို႔  ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ဥေရာပနဲ ့အာရွအစားအစာ ျပင္ဆင္နည္းႏွစ္မ်ိဳးကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားတဲ့ ” Fusion” ဟင္းလ်ာအတြဲေလး ....

ဝက္လက္ဖက္ တညင္းသီးခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းဖူးႏွင့္ ပဲစိမ္းလံုး၊ ေရႊပဲသီးေၾကာ္

ဝက္လက္ဖက္ တညင္းသီးခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းဖူးႏွင့္ ပဲစိမ္းလံုး၊ ေရႊပဲသီးေၾကာ္ (Pork Loin in Pickle Tea Leaves and Dejenko Beans with Stir-Fried Sweet Corn, Green Pea & Snow Pea)           ဒီလမွာ ....

ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္

ငါးခူ ပဲငါးပိအစပ္ခ်က္၊ ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္ႏွင့္ ပဲစိမ္းလံုး ထမင္းေၾကာ္ (Cat-Fish in Chili Beans, Stir-Fried Broccoli with Mushroom in Chili Beans & Green Pea Fried Rice)           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ....

၀က္ဆာေတးခ်က္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စမုန္နက္႐ိုးသုပ္

၀က္ဆာေတးခ်က္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စမုန္နက္႐ိုးသုပ္ (Pan Grill Satay Style Pork with Tomato & Fennel Salad)           ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ “ဝက္ဆာေတးခ်က္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စမုန္နက္႐ိုးသုပ္” ေလးပါ။ ဝက္သားကို ဆာေတးအနံ႔ အရသာေလးနဲ႔ ....

ပုစြန္ေရညႇိလိပ္ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေၾကာ္ (Seaweed Prawn with Stir-Fried Bean Curd & Bean Sprout)

ပုစြန္ေရညႇိလိပ္ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေၾကာ္ (Seaweed Prawn with Stir-Fried Bean Curd & Bean Sprout)           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ပုစြန္ေရညႇိလိပ္ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေၾကာ္’ ေလးပါပဲ။  ဂ်ပန္အစားအစာ ျပင္ဆင္ နည္းကို အေျခခံၿပီးျပင္ဆင္ထားတဲ့ ....

ငါးခူပင္စိမ္း အစပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘၤာသီးအမွည့္သုပ္ (Basil Cat-Fish with Ripe Papaya Salsa)

ငါးခူပင္စိမ္း အစပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘၤာသီးအမွည့္သုပ္ (Basil Cat-Fish with Ripe Papaya Salsa)           ဒီလအတြက္ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ထိုင္းအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းကို အေျခခံၿပီးျပင္ဆင္ထားတဲ့ “ငါးခူ ပင္စိမ္း အစပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘၤာသီး အမွည့္သုပ္” ေလးပါပဲ။ ထူးျခားတဲ့ သေဘၤာသီး အမွည့္ကို ခ်ဥ္စပ္ေလးသုပ္ထားၿပီး ....