ဝက္လိုင္းသား ေဘကြန္လိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ဟူး ပဲပင္ေပါက္ေၾကာ္ (Bacon Wrapped Pork Loin & Sauté Tofu with Bean Sprout)

 ဝက္လိုင္းသား ေဘကြန္လိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ဟူး ပဲပင္ေပါက္ေၾကာ္ (Bacon Wrapped Pork Loin & Sauté Tofu with Bean Sprout)           ဒီလအတြက္ေတာ့  ဥေရာပနဲ႔ အာရွအစားအစာကို တြဲဖက္ျပင္ဆင္တည္ခင္းထားတဲ့ ‘ဝက္လိုင္းသား ေဘကြန္လိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ဟူး ပဲပင္ေပါက္ေၾကာ္’ ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ ....

ပုစြန္ထုပ္ႀကီး ဘယ္ရီခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ ဟင္းႏုနယ္ဘယ္ရီေဆာ့စ္ (Fresh River Prawn in Creamy Mixed Berries Sauce & Spinach with Creamy Berries Sauce)

ပုစြန္ထုပ္ႀကီး ဘယ္ရီခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ ဟင္းႏုနယ္ဘယ္ရီေဆာ့စ္ (Fresh River Prawn in Creamy Mixed Berries Sauce & Spinach with Creamy Berries Sauce)        ဒီလအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ပုစြန္ထုပ္ႀကီး ဘယ္ရီ ခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ ....

ေက်ာက္ပုစြန္ သံပရာခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးပဲၫႊန္႔ေၾကာ္ (Steamed Lime Butter Lobster & Stir-Fried Okra with Bean Leaves)

ေက်ာက္ပုစြန္ သံပရာခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးပဲၫႊန္႔ေၾကာ္ (Steamed Lime Butter Lobster & Stir-Fried Okra with Bean Leaves)         ဒီလမွာေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ႐ိုးရွင္းၿပီး အရသာထူူးျခားတဲ့ အေနာက္တိုင္းဟင္းလ်ာအတြဲေလးနဲ႔ တင္ဆက္ပါရေစ။ အဲဒီဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ေက်ာက္ပုစြန္သံပရာခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးပဲၫႊန္႔ ေၾကာ္’  ပါပဲ။ ....

ကဏန္းမဆလာ င႐ုတ္ေကာင္းခ်က္ႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးဖလံေတာင္ေဝွးေၾကာ္ (Pepper & Masala Crab with stir fried Okra & Pha-Lan-Taung-Hwai)

ကဏန္းမဆလာ င႐ုတ္ေကာင္းခ်က္ႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးဖလံေတာင္ေဝွးေၾကာ္ (Pepper & Masala Crab with stir fried Okra & Pha-Lan-Taung-Hwai)             ဒီလအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ကဏန္းမဆလာ င႐ုတ္ေကာင္းခ်က္ႏွင့္ ႐ံုးပတီသီး ဖလံေတာင္ေဝွးေၾကာ္’ ပါပဲ။ လတ္ဆတ္တဲ့ သဲကဏန္း (ပန္းကဏန္း)ကို ....

ပင္လယ္စာႏွင့္ သီးရြက္စံု တံုယမ္းဟင္းခ်ိဳ (Seafood with Vegetables Tomyum Soup)

ပင္လယ္စာႏွင့္ သီးရြက္စံု တံုယမ္းဟင္းခ်ိဳ (Seafood with Vegetables Tomyum Soup)             ဒီလမွာေတာ့ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ ဟင္းလ်ာေလးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အားလံုးႀကိဳက္တဲ့ ပင္ လယ္စာႏွင့္ သီးရြက္စံုတံုယမ္းဟင္းခ်ိဳေလးပါပဲ။ ထိုင္းအစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္းကို အေျခခံထားၿပိီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္က ပင္လယ္စာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေလးေတြနဲ႔ Fusion Style ....

တံငါသည္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးခ်ဥ္စပ္ (Fisherman Soup with Spicy & Sour Okra)

တံငါသည္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးခ်ဥ္စပ္ (Fisherman Soup with Spicy & Sour Okra)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးကိုေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘တံငါသည္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ႐ံုးပတီသီးခ်ဥ္စပ္’ ေလးပါ။ ရခို္င္႐ိုးရာဟင္းလ်ာျပင္ဆင္နည္းကို အေျခခံထားတာဆိုေတာ့ ခ်ဥ္ငန္စပ္ႀကိဳက္သူတိုင္းအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈရေစမွာ အမွန္ပါပဲ။ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြျဖစ္တဲ့ ပတဲေကာ၊ စပါးလင္၊ ....

ဖားေျခာက္စပ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းခ်ဥ္တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ)ဟင္း (Crispy Fried Chili Frog Leg with Hot & Sour Frog Soup)

ဖားေျခာက္စပ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းခ်ဥ္တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ)ဟင္း (Crispy Fried Chili Frog Leg with Hot & Sour Frog Soup)             ဒီလအတြက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ဖားေျခာက္စပ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းခ်ဥ္တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ)ဟင္း’ေလးပါ။ ကရင္႐ိုးရာ တာလေဘာ (တာပယ္ေပါ) ဟင္းလ်ာျပင္ဆင္နည္းကိုအေျခခံၿပီး ....

ငါးေျမြထိုးအခ်ဥ္ဆီျပန္၊ ပုစြန္ဆိတ္ပဲေတာင့္ရွည္ေၾကာ္ႏွင့္ ေရမုန္ညင္းဟင္းခ်ိဳ

ငါးေျမြထိုးအခ်ဥ္ဆီျပန္၊ ပုစြန္ဆိတ္ပဲေတာင့္ရွည္ေၾကာ္ႏွင့္ ေရမုန္ညင္းဟင္းခ်ိဳ (Nga-Mway-Toe Soured Curry , Stir-fried Shrimp with Long Bean & Cleared Water Crass Soup)         ဒီလမွာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးခ်င္တဲ့ ျမန္မာဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ငါးေျမြထိုးအခ်ဥ္ဆီျပန္၊ ပုစြန္ဆိတ္ပဲေတာင့္ရွည္ေၾကာ္နဲ႔ ေရမုန္ညင္းဟင္းခ်ိဳ’ ....

ငါးႏုသန္းဆီျပန္ႏွင့္ မန္က်ည္းရြက္သုပ္ (Nga-Nu-Than Curry with Tamarind Leaves Salad)

ငါးႏုသန္းဆီျပန္ႏွင့္ မန္က်ည္းရြက္သုပ္ (Nga-Nu-Than Curry with Tamarind Leaves Salad)         ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာအစားအစာေတြထဲက လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူတဲ့ ‘ငါးႏုသန္းဆီျပန္နဲ႔ မန္က်ည္းရြက္သုပ္’ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးပါ။ အခုလို မိုးဥတုမွာ အလြန္လတ္ဆတ္တဲ့ ငါးႏုသန္းေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစား ....

ငါးရွဥ့္ ဒန္႔သလြန္သီးခ်ဥ္စပ္ႏွင့္ သီးစံုခ်ဥ္ရည္ဟင္း (Spicy & Sour Eel with Drumstick & Mixed Vegetable with Red Lentil Sour Soup)

ငါးရွဥ့္ ဒန္႔သလြန္သီးခ်ဥ္စပ္ႏွင့္ သီးစံုခ်ဥ္ရည္ဟင္း (Spicy & Sour Eel with Drumstick & Mixed Vegetable with Red Lentil Sour Soup)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ျမန္မာအစားအစာ ပါဝင္ပစၥည္းေတြကိုအေျခခံၿပီး တ႐ုတ္အစားအစာ ....