ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္

ငါးခူ ပဲငါးပိအစပ္ခ်က္၊ ပန္းပြင့္စိမ္းႏွင့္ မိႈပဲငါးပိအစပ္ခ်က္ႏွင့္ ပဲစိမ္းလံုး ထမင္းေၾကာ္ (Cat-Fish in Chili Beans, Stir-Fried Broccoli with Mushroom in Chili Beans & Green Pea Fried Rice)           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ....

၀က္ဆာေတးခ်က္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စမုန္နက္႐ိုးသုပ္

၀က္ဆာေတးခ်က္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စမုန္နက္႐ိုးသုပ္ (Pan Grill Satay Style Pork with Tomato & Fennel Salad)           ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ “ဝက္ဆာေတးခ်က္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စမုန္နက္႐ိုးသုပ္” ေလးပါ။ ဝက္သားကို ဆာေတးအနံ႔ အရသာေလးနဲ႔ ....

ပုစြန္ေရညႇိလိပ္ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေၾကာ္ (Seaweed Prawn with Stir-Fried Bean Curd & Bean Sprout)

ပုစြန္ေရညႇိလိပ္ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေၾကာ္ (Seaweed Prawn with Stir-Fried Bean Curd & Bean Sprout)           ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘ပုစြန္ေရညႇိလိပ္ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေၾကာ္’ ေလးပါပဲ။  ဂ်ပန္အစားအစာ ျပင္ဆင္ နည္းကို အေျခခံၿပီးျပင္ဆင္ထားတဲ့ ....

ငါးခူပင္စိမ္း အစပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘၤာသီးအမွည့္သုပ္ (Basil Cat-Fish with Ripe Papaya Salsa)

ငါးခူပင္စိမ္း အစပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘၤာသီးအမွည့္သုပ္ (Basil Cat-Fish with Ripe Papaya Salsa)           ဒီလအတြက္ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ထိုင္းအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းကို အေျခခံၿပီးျပင္ဆင္ထားတဲ့ “ငါးခူ ပင္စိမ္း အစပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘၤာသီး အမွည့္သုပ္” ေလးပါပဲ။ ထူးျခားတဲ့ သေဘၤာသီး အမွည့္ကို ခ်ဥ္စပ္ေလးသုပ္ထားၿပီး ....

ၾကက္သား ၾကက္ဥခ်က္ႏွင့္ ဂ်ပန္ တိုဟူး မုန္ညင္းစိမ္းေၾကာ္ (Chicken with Egg in Soya Sauce & Japan Tofu with Green Mustard)

ၾကက္သား ၾကက္ဥခ်က္ႏွင့္ ဂ်ပန္ တိုဟူး မုန္ညင္းစိမ္းေၾကာ္ (Chicken with Egg in Soya Sauce & Japan Tofu with Green Mustard)             ဒီလအတြက္ ပရိသတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ဂ်ပန္အစားအစာ ျပင္ဆင္နည္းေလးကို အေျခခံၿပီး ....

အာလူးေခ်ာင္းသီးရြက္စံုေၾကာ္ႏွင့္ ကဂြ်န္အရသာ ၾကက္ရင္အုပ္သား (Cajun Chicken with Delux French Fries)

အာလူးေခ်ာင္းသီးရြက္စံုေၾကာ္ႏွင့္ ကဂြ်န္အရသာ ၾကက္ရင္အုပ္သား (Cajun Chicken with Delux French Fries)           ဒီလအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေနာက္ထပ္ဟင္းလ်ာအတြဲေလးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အေနာက္တိုင္းအစားအစာ ျပင္ဆင္နည္းေလးေတြကို အေျခခံထားတဲ့ အာလူးေခ်ာင္း သီးရြက္စံုေၾကာ္နဲ႔ ကဂြ်န္အရသာ ၾကက္ရင္အုပ္သား ေလးပါပဲ။ ၾကက္ရင္အုပ္သားကို အခ်ိန္ေပးၿပီး အရသာသြင္းထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ....

ငါးရံ႕ေခါင္း ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ငါးရံ႕ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္ (Stir-Fried Chili Soya Snake-Head Fish with Cleared Fish Head Soup )

ငါးရံ႕ေခါင္း ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ငါးရံ႕ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္ (Stir-Fried Chili Soya Snake-Head Fish with Cleared Fish Head Soup )           ဒီလမွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ တ႐ုတ္အစားအစာကို အေျခခံထားတဲ့  ငါးရံ႕ေခါင္းဟင္းခ်ိဳနဲ႔ ငါးရံ႕ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္ေလးပါပဲ။ ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ....

ငါးႏွင္းျဖဴ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ေအာ္ရီဂါႏိုေဆာ့စ္ႏွင့္ ဆလတ္႐ိုး၊ မုန္လာဥနီသုပ္ (Pan-Grilled Snow Cod Fish Steak in Tomato – Oregano Sauce & Lettuce Stalk with Carrot Salad)

ငါးႏွင္းျဖဴ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ေအာ္ရီဂါႏိုေဆာ့စ္ႏွင့္ ဆလတ္႐ိုး၊ မုန္လာဥနီသုပ္ (Pan-Grilled Snow Cod Fish Steak in Tomato – Oregano Sauce & Lettuce Stalk with Carrot Salad)           ဒီလအတြက္ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြဲကေတာ့ ....

အမဲမိုးခိုသား ေဂၚဂြန္ဇိုးလားခ်ိစ့္ေဆာ့စ္ႏွင့္ မုန္ညင္းစိမ္း သီးရြက္စံုေၾကာ္ ( Pan-grilled Beef Tenderloin in Grogonzola Cheese Sauce & Stute Greens with Sweet Corn)

အမဲမိုးခိုသား ေဂၚဂြန္ဇိုးလားခ်ိစ့္ေဆာ့စ္ႏွင့္ မုန္ညင္းစိမ္း သီးရြက္စံုေၾကာ္ (Pan-grilled Beef Tenderloin in Grogonzola Cheese Sauce & Stute Greens with Sweet Corn)           ဒီလမွာေဖာ္ျပေပးမယ့္ ဟင္းလ်ာအတြဲေလးကေတာ့ ‘အမဲမိုးခိုသား ေဂၚဂြန္ဇိုးလားခ်္ိစ့္ေဆာ့စ္ႏွင့္ မုန္ညင္းစိမ္း သီးရြက္စံုေၾကာ္’ပါပဲ။ အမဲမိုးခိုသားကို ....

အမဲရင္အုပ္သားင႐ုတ္ေကာင္းေဆာ့စ္ ႏွင့္ သီးရြက္စံု ၾကက္ဥေၾကာ္လိပ္ (Beef Brisket with Pepper Sauce & Vegetable Egg Roll)

( အမဲရင္အုပ္သားင႐ုတ္ေကာင္းေဆာ့စ္ ႏွင့္ သီးရြက္စံု ၾကက္ဥေၾကာ္လိပ္ ) (Beef Brisket with Pepper Sauce & Vegetable Egg Roll)           ဒီလအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ ေနာက္ထပ္ဟင္းလ်ာ အတြဲေလးကေတာ့ ‘အမဲရင္အုပ္သား င႐ုတ္ေကာင္းေဆာ့စ္ႏွင့္ သီးရြက္စံုၾကက္ဥေၾကာ္လိပ္’ ေလးပါ။ အေနာက္တိုင္း ....