အေတြးပြားရင္းခ်က္စုိ႔ဟင္း

အေတြးပြားရင္းခ်က္စုိ႔ဟင္း ဇန္နဝါရီလမွာေတာ့  ဆရာမနန္းစန္းစန္းေအးက ဒၾကက္သားခရမ္းခ်ဥ္သီးအဆာသြတ္ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။      ငါးေျခာက္႐ိုးခရမ္းသီးႏွပ္၊ ငါးသလဲထိုးေၾကာ္၊ ငါးပိေရွာက္သီးသုပ္၊ မုန္လာပင္ေပါက္ေၾကာ္၊ ၂။      ဝက္နံ႐ိုးပဲငါးပိႏွပ္၊ အာလူးေထာင္းေၾကာ္၊ မုန္ညင္းဖူးျပဳတ္သုပ္၊ ေဂြးသီးငါးပိခ်က္၊ ၃။      ဆိတ္သားကုလားပဲဟင္း၊ သခြားသီးအလံုးႀကီးျခစ္သုပ္၊ ဟင္းႏုနယ္ရြက္ေၾကာ္၊ ....

အေတြးပြားရင္း ခ်က္စို႔ဟင္း

အေတြးပြားရင္း ခ်က္စို႔ဟင္း             ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ ဆရာမနန္းစန္းစန္းေအးက ‘ငါးသေလာက္ေရခ်ဳိ’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။        ဝက္သားစဥ္းေကာအစပ္ေၾကာ္၊ ေငြႏွင္းျဖဴမႈိဟင္းခ်ဳိ၊ ဆလတ္ရြက္သုပ္၊ ငါးပိမီးကင္င႐ုတ္သီးေထာင္း၊ ၂။        ၾကက္သားဖ႐ံုသီးႏွပ္၊ မန္က်ည္းသီးေၾကာ္၊ ပဲပင္ေပါက္သုပ္၊ င႐ုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴေထာင္း၊ ၃။        ကဏန္းမဆလာခ်က္၊ ....

တြက္ခ်က္ေသခ်ာ ခ်က္ၾကည့္ပါ

တြက္ခ်က္ေသခ်ာ ခ်က္ၾကည့္ပါ             ႏိုဝင္ဘာလမွာေတာ့ ဆရာမနန္းစန္းစန္းေအးက ‘ေတာင္ပို႔မႈိခ်ဥ္စပ္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ား ကေတာ့ – ၁။        ဝက္နံ႐ိုးေၾကာ္၊ ေတာင္ပို႔မႈိခ်ဥ္စပ္၊ ငံျပာရည္ေၾကာ္၊ ပဲရြက္သုပ္၊ အတို႔စံု၊ ၂။        ၾကက္သားမဆလာခ်က္၊ သခြားသီးသုပ္၊ ပိတ္စြယ္ဟင္း၊ ပူစီနံငါးပိေထာင္း၊ ....

စုေပါင္းအားအင္ ခ်က္ဖို႔ျပင္

စုေပါင္းအားအင္ ခ်က္ဖို႔ျပင္             ေအာက္တိုဘာလမွာေတာ့ ဆရာမနန္းစန္းစန္းေအးက ‘ၾကက္သားစပါးလင္ခ်က္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။        ငါးဖယ္ေထာင္း ငါးပိေကာင္ကင္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးဆီျပန္ခ်က္၊ သေဘၤာသီးသုပ္၊ ဆီးျဖဴသီးေထာင္း၊ ၂။        ဝက္သံုးထပ္သားပဲငါးပိ၊ ပန္းစိမ္းေၾကာ္၊ မုန္လာပင္ေပါက္ဟင္းခ်ဳိ၊ ေဂြးသီးေထာင္း၊ ၃။        ....

စိတ္ထားတူညီခ်က္ၾကမယ္

                စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ ဆရာမေဒၚနန္းစန္းစန္း ေအးက ‘ၾကက္သားစပါးလင္ခ်က္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။            ပုစြန္င႐ုတ္သီးဟင္း၊ သခြားသီးၾကက္သြန္ၿမိတ္ ဟင္းရည္ေအး၊ ၾကက္ဥ ကၫြတ္ေၾကာ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေထာင္း၊ ၂။            ဝက္သားစဥ္းပင္စိမ္းဟင္း၊ ဖ႐ံုသီးဟင္းရည္၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ င႐ုတ္သီးမိုးေမွ်ာ္ေတာင့္ ၃။            ....

ဆာရင္းေတြးလို႔ခ်က္ၾကစို႔

ဆာရင္းေတြးလို႔ခ်က္ၾကစို႔             ၾသဂုတ္လမွာေတာ့ ဆရာမေဒၚနန္းစန္းစန္းေအးက ‘ ငါးခူေၾကာ္သုပ္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။        ပုစြန္ထုပ္ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္၊ ေထာပတ္ခရမ္းသီးႏွပ္၊ ေျပာင္းဖူးေၾကာ္၊ ငါးပိသုပ္၊ ဇလပ္ၫြန္႔နံနံ ပင္အတို႔။ ၂။        ဝက္ေပါင္သားမွ်စ္ခ်ဥ္ခ်က္၊ ငါးေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္၊ ျမင္းခြာရြက္သုပ္၊ ငါးပိင႐ုတ္သီးအစိမ္းေထာင္း၊ ....

ေ၀ျဖာစိမ္းစို ခ်က္ေစလို

ေ၀ျဖာစိမ္းစို ခ်က္ေစလို             ဇူလိုင္လမွာေတာ့ ဆရာမေဒၚနန္းစန္းစန္းေအးက ‘ ပုစြန္ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ဆီျပန္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲ အစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲ အစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။        ငါးဂ်ဲခ်ဥ္ေပါင္ခါးခ်က္၊ ကံ့ကူရံငါးေျခာက္င႐ုတ္သီးေၾကာ္၊ ပဲပင္ေပါက္သုပ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴင႐ုတ္သီးစိမ္းေထာင္း၊ ၂။        ေတာင္ပို႔မိႈ၊ ကဏန္းသားဆီျပန္၊ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္၊ ....

အပူေရွာင္ရင္း ခ်က္မဲ့ဟင္း

            ေမလမွာေတာ့  ဆရာမေဒၚနန္းစန္းစန္းေအးက ‘ ဝက္နံ႐ိုး သရက္သီးသနပ္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ မ်ားကေတာ့ – ၁။        ဝက္နံ႐ိုး သရက္သီးသနပ္၊ အာလူးဟင္း၊ ငါးပိ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴင႐ုတ္သီးေထာင္း၊ ေညာင္ခ်ဥ္ရြက္သုပ္၊ အတို႔စံု၊ ၂။        ၾကက္သားမဆလာခ်က္၊ ခဝဲသီးေၾကာ္၊ ....

နားရင္းခ်က္ဖို႔ ဟင္းတခ်ဳိ႕

            ဧၿပီလမွာေတာ့  ဆရာမေဒၚနန္းစန္းစန္းေအးက  ‘ငါးပုပ္ေျခာက္ခရမ္းခ်ဥ္သီးအရည္ေသာက္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္မ်ားကေတာ့ – ၁။        ငါးပုပ္ေျခာက္ခရမ္းခ်ဥ္သီးအရည္ဆမ္း၊ ပိႏၷဲသီးသုပ္၊ မုန္ညင္းဟင္းရည္၊ ပဲပုပ္ေထာင္း၊ ၂။        ပုစြန္ေက်ာ့ င႐ုတ္ပြဆီျပန္၊ ပဲႀကီးႏွပ္၊ မုန္လာရြက္ခ်ဥ္ရည္၊ ဆီးျဖဴသီးငါးပိေထာင္း၊ ၃။        အမဲသားအာလူးဟင္း၊ မွ်စ္ခ်ဥ္ေပါင္ရည္က်ဳိ၊ ....

မဂၤလာေဆာင္သြားရင္း စားမဲ့ဟင္း

            ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ ဆရာမ ေဒၚနန္းစန္းစန္းေအး က ‘ ပုစြန္အာလူးဆီျပန္’ အပါအဝင္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ (၇)မ်ဳိးကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ မ်ားကေတာ့ – ၁။        ဖားသားဆီျပန္၊ မႈိဆန္ေလွာ္ဟင္း၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေၾကာ္၊ င႐ုတ္သီးအစိမ္းေထာင္း ၂။        ဘဲဥမုန္႔ႏို႔ဆီျပန္၊ ၾကက္ေျခေထာက္သုပ္၊ ကန္စြန္းရြက္ခ်ဥ္ရည္၊ င႐ုတ္သီးအစိမ္းေထာင္း ....