ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shngril-la Summer Palace Restaurant မွ ကဏန္းဟင္းလ်ာ

  ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၃ဝ  ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွန္ဂရီလာSummer Palace မွ တ႐ုတ္စားဖိုမွဴးႀကီးPANG SIU KEUNG လတ္ဆတ္ေသာ ေဒသထြက္ပင္လယ္ကဏန္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ အရသာ ....